1970

Nurettin Akkaya

Nurettin Akkaya - Ressam
Nurettin Akkaya
Sergi İzle / Exhibitions

Nurettin Akkaya 1970 Çorum’da doğdu. 1991 yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Bölümünden mezun oldu. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesinde yüksek lisansını tamamladı. Halen Samsun İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi’nde resim öğretmeni olarak çalışmaktadır. Sanat yaşamı boyunca 21 kişisel sergi ve sanat fuarlarının yanı sıra birçok karma sergi ve etkinliklerde eserleri sergilendi. Çeşitli koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. Hızla gelişen teknoloji ve onun getirdiği yaşam projesi içinde kendine yabancılaşan, çoğaldıkça yalnızlaşan insanın ruh durumlarını anlatan resimlerini yağlıboya tekniğinin olanaklarıyla anlatmaktadır. UPSD ve BRHD üyesi olan olan Sanatçı, özel atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.
Ödüller:
1999 AÇS Resim Yarışması “Mansiyon”
1997 AÇS Resim Yarışması “Mansiyon”

He was born in Çorum in 1970. He graduated from Gazi University Faculty of Education. He studied Teaching of Art in 1991. He completed his master degree at the Faculty of Fine Arts at Hacettepe University in 1997. Throughout his Art life, besides 21 solo exhibitions and art fairs, his artworks has been exhibited in many group exhibitions and art activities. He has artworks in various  collections.

Sanatla ilgili ilk deneyiminiz / keşfiniz neydi? Sanatçı olmak istemenizi sağlayan neydi?

Okul yıllarında resim derslerinde tanıştım resimle ve yaptığım işlerin takdir görmesi bu alanda eğitim görme isteği uyandırdı. Yerli ve yabancı sanatçıların işlerini inceleyerek kendime bir yön çizmeye başladım. Lisans ve lisansüstü öğretimimden sonra aralıksız çalışmayı sürdürdüm.
Yeni bir ürün elde etmenin hazzı ve kendimi çizerek, boyayarak ifade etmenin mutluluğu, resim yapma temel nedenimdir.

Çalışmanızın arkasında kilit temalar, mesajlar veya teoriler var mı?

Sanayi devrimiyle başlayan ve küreselleşme ile devam eden sosyolojik yaşamın sonucu olarak karşımıza çıkan insanın kendine yabancılaşması ve bu insanın endişe, korku, hüzün , yalnızlık gibi çeşitli ruhsal, psikolojik durumları tarihsel bir süreçle harmanlanıp, modern bir anlatımla plastik bir öğeye dönüştürme çabası oluşturur temayı. Figürler, çizgi, leke, benek ve renklerle yarı soyutlanmış, deforme edilmiş olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Pentür resminin olanakları müziksel bir ritimle yoğunlaşarak kompozisyonu oluşturmaktadır. Modern zamanın hızı karşısında imgenin parçalanması, görüntülerin deforme olması soyutlamayı da beraberinde getirmektedir.

Bize sanatsal yaklaşımınızdan biraz bahseder misiniz?

Tuval üzerine yağlıboya tekniğiyle çalıştığım işlerime başlamadan önce fon üzerine doku malzemeleriyle yazılar yazarım. Yazıları hem bir iç dökme aracı hem de görsel bir öğe olarak düşünürüm. Soyut figüratif bir yaklaşımla ve lekeci bir anlayışla çalışmalarımı sürdürürüm.

Sizi bir sanatçı olarak en iyi temsil eden cümle?

Soyutlanmış figürlerin törensel bir anlayışla kompoze edildiği işleriyle hem tarihsel olana hem de bugüne göndermede bulunan sanatçı, yağlıboyanın tüm olanaklarını kullanarak insanı ve insani olanı arama çabasındadır.

Sanayi devrimiyle başlayan ve küreselleşme ile devam eden sosyolojik yaşamın sonucu olarak karşımıza çıkan insanın kendine yabancılaşması ve bu insanın endişe, korku, hüzün , yalnızlık gibi çeşitli ruhsal, psikolojik durumları tarihsel bir süreçle harmanlanıp, modern bir anlatımla plastik bir öğeye dönüşmüştür. Figürler, çizgi, leke, benek ve renklerle yarı soyutlanmış, deforme edilmiş olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Pentür resminin olanakları müziksel bir ritimle yoğunlaşarak kompozisyonu oluşturmaktadır. Modern zamanın hızı karşısında imgenin parçalanması, görüntülerin deforme olması soyutlamayı da beraberinde  getirmektedir.

Çeşitli müzik aletlerini çalan figürlerin sıralanışı Hititlerin Tanrıya ya da krala sunum törenlerini anımsatmaktadır. Müzik eşliğinde sunum yapan ve dans eden insanların bir tür esrimeyle kendinden geçme halleri dün olduğu gibi bugün de sanatın konusu olabilir.  Çalışmalarda yer alan temanın başka sanatçılar tarafından da çalışıldığı düşünülürse kimin neyi yaptığı değil de nasıl yaptığı incelenmektedir.

İnsan karakterini en iyi yansıtan araçlardan biri olan el yazısı aynı zamanda tarihsel sürece de bir gönderme yaparak -çivi yazısı, tablet vb.- kompozisyonda doku görevini üstlenmektedir. Ana Tanrıçaya ait bazı imgeler yazının içinde yer alarak inanç, iktidar, sosyolojik yapı konusunda izleyiciyi sorgulamaya yönlendirmektedir. Kullanılan yazının okunmasından daha çok görsel etkisi önemsenmiş ve plastik bir öğe olarak düşünülmüştür. Çağımız insanının el yazısını neredeyse terk ederek elektronik yazıyı yaşamın merkezine koyması insani olandan uzaklaşması ve bireyin tekliğini ve özgünlüğünü yitirmesine yol açtığı düşünüldüğünde yabancılaşmanın farklı bir boyutu da ortaya çıkmaktadır. Bunu aşmanın en güzel yolu da sanattır.

Aşağıdaki görsellere tıklayarak büyütebilirsiniz. Eser hakkında detaylı bilgi almak için, görselin altında yer alan eser kodunu (örn:sy1810-13) belirterek bizimle e-posta (galerisoyut@gmail.com), telefon (0312 438 86 70), whatsapp (0532 550 99 94) veya aşağıdaki formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz. Click on the thumbnails below to enlarge it. You can contact us by e-mail, phone or using the form below.

    .

    SEÇKİLER / SELECTIONS

    ESERLER - ARTWORKS

    Aşağıdaki görsellere tıklayarak büyütebilirsiniz. Eser hakkında detaylı bilgi almak için, görselin altında yer alan eser kodunu (örn:sy1810-13) belirterek bizimle e-posta (galerisoyut@gmail.com), telefon (0312 438 86 70), whatsapp (0532 550 99 94) veya satın al sekmesindeki formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz. Click on the thumbnails below to enlarge it. You can contact us by e-mail, phone or using the form on the Buy tab.