Nurettin Akkaya

« Yalnızlık | Loneliness »

Resim Sergisi - Painting Exhibition

 27 Ekim – 15 Kasım 2017     B Salonu

Galeri Soyut, 27 Ekim – 15 Kasım 2017 tarihleri arasında Nurettin Akkaya’nın 21. kişisel resim sergisi “Yalnızlık” ı sanatseverler ile buluşturuyor. Nurettin Akkaya’nın “Yalnızlık” adlı sergisi 27 Ekim – 15 Kasım 2017 tarihleri arasında Galeri Soyut B salonunda görülebilir.
Gallery Soyut brings together Nurettin Akkaya’s 21th solo exhibition named “Loneliness”, the dates between October 27th and November 15th with art lovers. Nurettin Akkaya’s exhibition named “Loneliness” can be seen at Hall B in Gallery Soyut the dates between October 27th and November 15th.

KISAYOLLAR:

Sergideki eserleri görüntülemek için tıklayınız.

Sergiyi 3 boyutlu gezmek için tıklayınız.

Sanatçı özel sayfasına gitmek için tıklayınız.

Nurettin Akkaya 1970 Çorum da doğdu. 1991 yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Bölümünden mezun oldu. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesinde yüksek lisansını tamamladı. Halen Samsun İlkadım Güzel Sanatlar Lisesinde resim öğretmeni olarak çalışmaktadır. Sanat yaşamı boyunca 20 kişisel sergi ve sanat fuarlarının yanı sıra birçok karma sergi ve etkinliklerde eserleri sergilendi. Çeşitli koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. Hızla gelişen teknoloji ve onun getirdiği yaşam projesi içinde kendine yabancılaşan, çoğaldıkça yalnızlaşan insanın ruh durumlarını anlatan resimlerini yağlıboya tekniğinin olanaklarıyla anlatırken özel atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

Sanayi devrimiyle başlayan ve küreselleşme ile devam eden sosyolojik yaşamın sonucu olarak karşımıza çıkan insanın kendine yabancılaşması ve bu insanın endişe, korku, hüzün , yalnızlık gibi çeşitli ruhsal, psikolojik durumları tarihsel bir süreçle harmanlanıp, modern bir anlatımla plastik bir öğeye dönüşmüştür. Figürler, çizgi, leke, benek ve renklerle yarı soyutlanmış, deforme edilmiş olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Pentür resminin olanakları müziksel bir ritimle yoğunlaşarak kompozisyonu oluşturmaktadır. Modern zamanın hızı karşısında imgenin parçalanması, görüntülerin deforme olması soyutlamayı da beraberinde  getirmektedir.

Çeşitli müzik aletlerini çalan figürlerin sıralanışı Hititlerin Tanrıya ya da krala sunum törenlerini anımsatmaktadır. Müzik eşliğinde sunum yapan ve dans eden insanların bir tür esrimeyle kendinden geçme halleri dün olduğu gibi bugün de sanatın konusu olabilir.  Çalışmalarda yer alan temanın başka sanatçılar tarafından da çalışıldığı düşünülürse kimin neyi yaptığı değil de nasıl yaptığı incelenmektedir.

İnsan karakterini en iyi yansıtan araçlardan biri olan el yazısı aynı zamanda tarihsel sürece de bir gönderme yaparak -çivi yazısı, tablet vb.- kompozisyonda doku görevini üstlenmektedir. Ana Tanrıçaya ait bazı imgeler yazının içinde yer alarak inanç, iktidar, sosyolojik yapı konusunda izleyiciyi sorgulamaya yönlendirmektedir. Kullanılan yazının okunmasından daha çok görsel etkisi önemsenmiş ve plastik bir öğe olarak düşünülmüştür. Çağımız insanının el yazısını neredeyse terk ederek elektronik yazıyı yaşamın merkezine koyması insani olandan uzaklaşması ve bireyin tekliğini ve özgünlüğünü yitirmesine yol açtığı düşünüldüğünde yabancılaşmanın farklı bir boyutu da ortaya çıkmaktadır. Bunu aşmanın en güzel yolu da sanattır.

YALNIZLIK

Kendi doğasından, kendi gerçekliğinden koparılıp bir bütünün parçasıyken her gün değişip gelişen teknoloji ve endüstri sonucunda kendine yabancılaşan insan, koskocaman bir dünyada yapayalnız kalmıştır.
İnsanoğlunun kökten yalnızlığı, gerçekte kendisinden başka şeyler bulunmamasından değildir. Hemen çevremizde bulunan, ortamımızı oluşturan, koşullarımızı meydana getiren evrenin nesneleri ve varlıkları biz dediğimiz o yalnızlığa aittirler. Yaşadığımız dünya aslında bize yabancı olan bir yerdir. Bu sebeple insanoğlu adeta bir bilmecenin içindedir ve bilmeceyi çözmek üstüne bir uğraş sergiler.
Toplum içinde insan, daima ötekileşir ve ötekileştirir. İnsanın yazgısı diğerine karşı tetikte olmayı gerektirdiği için uçurumun kıyısında huzursuzlukla yoğrulmuş bir yaşama dönüşmüştür.
Sanat, insani olanın her geçen gün yok olduğu, metalaştığı günümüz dünyasında kendi gerçeğini arama yolunda ışığımız olmaya devam edecektir.

LONELINESS

While being a part of a whole; a person who is alienated from his own nature and from his own reality and becomes self-alienated as a result of technology and industry changing and evolving every day, has lonely in a huge world.
The loneliness of mankind is not from the fact that there is nothing other than himself. The objects and beings of the universe, which immediately surround us, constitute our environment and bring our conditions to the point, belongs to that loneliness that we are referring to. The world we live in is a place that is foreign to us. For this reason, human beings are in a know-how and show a struggle to solve the puzzle.
People in society always become marginal and get the others marginalised. It is because human fate requires of being alert to the other people; It is a life that is kneaded uneasily around the edge of the cliff.
Art will continue to be our light on the path to search for its truth in today’s world of commodification, where humanity is disappearing day by day.

Aşağıdaki görsellere tıklayarak büyütebilirsiniz. Eser hakkında detaylı bilgi almak için, görselin altında yer alan eser kodunu (örn:sy1810-13) belirterek bizimle e-posta (galerisoyut@gmail.com), telefon (0312 438 86 70), whatsapp (0532 550 99 94) veya aşağıdaki formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz. Click on the thumbnails below to enlarge it. You can contact us by e-mail, phone or using the form below.

  .

  ESERLER - ARTWORKS

  Aşağıdaki görsellere tıklayarak büyütebilirsiniz. Eser hakkında detaylı bilgi almak için, görselin altında yer alan eser kodunu (örn:sy1810-13) belirterek bizimle e-posta (galerisoyut@gmail.com), telefon (0312 438 86 70), whatsapp (0532 550 99 94) veya satın al sekmesindeki formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz. Click on the thumbnails below to enlarge it. You can contact us by e-mail, phone or using the form on the Buy tab.

  3D SERGİ TURU - 3D VIRTUAL TOUR

  Bu sergiyi sanki galeri mekanında gezermiş gibi bilgisayarınızdan, tabletinizden veya akıllı telefonunuzdan sanal olarak gezebilirsiniz. Galeri içinde yürüyebilir, eserleri yakından inceleyebilirsiniz. 3D Sanal tur hakkında sormak istedikleriniz için e-posta veya telefon ( 0 312 438 86 70 ) ile iletişime geçebilirsiniz.  You can visit this exhibition from your computer, tablet or smartphone as if you’re traveling through the gallery. You can walk inside the gallery and look the works closely. if you want to ask about the 3D tour you can contact us by e-mail or telephone.

  na1710-01 na1710-02 na1710-03 na1710-04 na1710-05 na1710-06 na1710-07 na1710-08 na1710-09 na1710-10 na1710-11 na1710-12 na1710-13 na1710-14 na1710-15 na1710-16 na1710-17 na1710-18 na1710-19 na1710-20 na1710-21 na1710-22 na1710-23 na1710-24 na1710-25 na1710-26 na1710-27 na1710-28 na1710-29 na1710-30 na1710-31 na1710-32