Murat Tolga

Murat Tolga
Sergi İzle / Exhibitions

Murat Tolga 1966 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi A.E.F. Resim Bölümünden 1990 yılında mezun oldu. Bir dönem grafik tasarımcılığı ile uğraştıktan sonra tamamen resim sanatına yöneldi. Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği (U.P.S.D.) üyesi olan sanatçı, halen Caddebostan`daki atölyesinde serbest ressam olarak çalışmalarını sürdürmektedir

Yeni biçimlemelere açık bir sanatçı olan Murat Tolga, çağdaş düşünme mantığından yola çıkarak geliştirdiği resimleri, tuvalindeki işlemsel serüvenleri yaşayarak toplumun beğenisine sunmaktadır.

Her çalışmasında yeni çözümleme olanakları yakalayan sanatçı, resimlerindeki kurgusal yapılanmayı deneyerek bulmakta ve araştırıcı bir resmin izinde yürümektedir.

Murat Tolga’yı Türk resmi içinde hakikilik dozajı yüksek alanda tutan da, kendi bütünlüğünün gerçekliği doğrultusunda eser üretmesidir. Riyasız bir açılımdır onunki veya pop olana karşı duyduğu mesafenin realitesi. Çünkü bütün sahte ilişkilerden kentte duyduğu soğukluk kadar bir mesafe hissiyle uzaklaşıp, kendi içine kapanma ihtiyacı hisseder; Bu hissediş çoğu kere yalnızlığın doğurduğu acı ve acının getirdiği yaratıcı yoğunluk boyutunda
plastize olur onda.

Zaten sanatçı da sürekli bir yalnızlık ve ortada kalmışlık hissini yaşayan ve en önemlisi çağından hoşnut olamayan insan demek değimlidir? Çağından, insanlardan, çevresinden hoşnut ve mutlu bir insanın, özellikle bütün değer ve kavramlarla barışık bir insanın gerçek
anlamda sanatçı olabilmesine imkan var mı? Onlar olsa olsa `afiş sanatçısı olabiliyorlar veya ?günlükçü ressam? günü kurtarmanın telaşını yaşayan ve dertleri bir köşe başı esnafının telaşını aşmayan sıradan boyacılar olarak zaten piyasalaşan sanat ortamında yerlerini almış bulunuyorlar.

Tüm bu gerçeklerin farkında olan sanatçı için bu olgular sadece tiksinti uyandıran şeyler olarak önünde durur ve giderek bir kapana dönüşen bu gerçekler, onun daha da içine doğru yolculuk yapmasını, içe doğru ilerlerken dünyaya tuttuğu ışığın da alabildiğine yoğun, karmaşık, ama üst düzey bir görsel ifadeleri imlemesini doğurur.

Sanatçıdaki diyalektik süreç de zaten böyle işlemektedir. Hoşnutluğu aramaz o, tedirginliği çoğaltarak, memnun olmadığı bir dünyanın adeta estetik açılımcısı olur, bunu yaparken de elbet kendi doğrularını, yaşam açılımını, hislerini ve mutluluk anlarını, mutluluğu paylaştığı mekanları, şeyleri, olguları da büyük bir ?göz? realitesi içinde resminin merkezine yerleştirir. Zaten gözlerin bu kadar belirgin, anlamlı ve kalıcı bir estetiği kuşatarak; onun bütün resimlerde hüznün, kaygının, anlamın ve sevincin merkezine yerleşmesi boşuna değildir.

Tekli figürün yeni açılım gösteren gücü, tedirgin eden bekleyişi ve bakışın ortasında kalan yalın ifadeleri bizi hep, saran, etkili bir resim duyarlığına ve sanatçısının özgünlüğüyle çevrili açılımına götürür. Her anlamda ve mekan boyutunda insan; hangi işte ve durumda olursa olsun yalnız bir bekleme durumunu yaşar onda. Paletin sahici kıldığı bu biçim-renk dualitesi, uyuma sonunda uzanırken, hiçbir şeyin aslında kendi çevresinden ve oluş gerçekliğinden hoşnut olmadığını da gözlemleriz. Türk resmi içinde bu yenidir ve özgündür. Alışılmış `tatlı su resmi`ni üretmez Murat Tolga; Acının estetik deviniminin peşindedir o ve bu yüzden de bütün pop değerlerin resim adına ortaya konan gerçeklerin dışında ve ötesindedir; ama bu bile onu tatmin etmez, mutlu kılmaz; yaratılışından getirdiği tedirginliği, hoşnut olmama durumuyla ironik bir eleştirelliği bütün resimlerinde olduğu gibi hayatında da sürdürecektir o.
Ümit Gezgin

Aşağıdaki görsellere tıklayarak büyütebilirsiniz. Eser hakkında detaylı bilgi almak için, görselin altında yer alan eser kodunu (örn:sy1810-13) belirterek bizimle e-posta (galerisoyut@gmail.com), telefon (0312 438 86 70), whatsapp (0532 550 99 94) veya aşağıdaki formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz. Click on the thumbnails below to enlarge it. You can contact us by e-mail, phone or using the form below.

    .

    SEÇKİLER / SELECTIONS

    ESERLER - ARTWORKS

    Aşağıdaki görsellere tıklayarak büyütebilirsiniz. Eser hakkında detaylı bilgi almak için, görselin altında yer alan eser kodunu (örn:sy1810-13) belirterek bizimle e-posta (galerisoyut@gmail.com), telefon (0312 438 86 70), whatsapp (0532 550 99 94) veya satın al sekmesindeki formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz. Click on the thumbnails below to enlarge it. You can contact us by e-mail, phone or using the form on the Buy tab.