Ali Herischi

Ali Herischi
Sergi İzle / Exhibitions

Ali Herischi, Azerbaycan Devlet Güzel Sanatlar Üniversitesi Dekoratif Tatbiki Sanatlar Fakültesi’nden mezun olmuş, sanat dünyasında yaptığı soyut – figüratif resimler ve canlı performans resim gösterileri ile tanınmıştır. Sanat yaşamına paralel olarak; uzman eğitmenliği ile de alanda öğrenciler yetiştirerek, çağdaş sanat dünyasına birçok sayıda öğrenci kazandırmıştır. Akademik kimliğini 24 yıl boyunca Gazi Üniversitesi’nde sanat yaşamına paralel olarak sürdürmüştür.

Sanatçı; uluslararası prestiji yüksek çok sayıda fuarlara katılmış, kişisel sergiler açmış, karma sergilere katılmış; resim, tasarım ve fotoğraf çalışmaları gerçekleştirerek çağdaş sanat oluşumları içinde dinamiği ve sürekliliği yüksek çok sayıda eserler ortaya çıkarmıştır.

Aynı zamanda konferanslar vererek, kişisel-sanatsal parametrelerini geniş kitlelere yaymıştır. Sanatçı; çalışmalarını Ankara’da kendi atölyesinde devam ettirmektedir, interaktif dünyada aktif, öncü ve etkin perspektifiyle sanat yaşamını sürdürmektedir.

Ali Herischi graduated from Azerbaijan State University of Culture and Arts. He is best known for his live painting performances and abstract-figurative paintings. Training students in the field with expertise in parallel with his art life, Herischi has introduced many students to the world of contemporary art. He has been pursuing his academic career along with his art life at Gazi University for the past 24 years.

Herischi participated in numerous fairs of high international prestige with his painting,personal and group exhibitions, design and photography oeuvres. Throughout the years, he has produced countless works of high dynamics and continuity within contemporary art formations. By giving lectures, he has spread his personal-artistic parameters to a wide range of audience. Having an abstract figurative style, Herischi continues to work in his own workshop located in Ankara, and continues his art life through his pioneering and effective perspective in the interactive world.

SANAT ÖZNESİ İÇİN SÜREKLİLİK
Sanat bir kurgu, bir yansımadır.
Sanat bir gerçektir, ama aynı zamanda sanat ‘gerçeküstülüktür’.
Varlığımızı ve var olma hallerimizi anlatan bir “anlamdır” sanat.
Algımızın içinde ve algımızın dışında var olan görsel düzlemlerin “örtüşerek” “çatışması” sebebiyle “içsel gerçekliğin” kendi içerisinde “ifade şekline” dönüşmesi sürecidir sanat.
Bir anlamda “kendi iradesi” vardır sanatın. Kendi “görgüsü”, “varlık” şekilleri, “anlaşabilirlilikte” sürekliliği ve “maddeleşmesi” vardır.
Sanat vardır ve hep olmuştur… 
“O” kendinin “anlaşılabilirliğini bekler”.  
Bu sebepten “anlaşılmayan” ve algımızın sınırı ötesinde olan sanatsal ifade şekilleri için söylenecek tek şey, “onlar sıralarını  bekliyorlar” olur. 
Sanat felsefi anlamda bir öznedir.
SANAT ÖZNESİ İÇİN “SÜREKLİLİK” ise sanatın anlamsal mottosudur.

Seçilmiş Kişisel Sergiler

2018 ‘’Deniz Etkisi / Marine Empresion’’ Galeri Soyut / A Salonu – Ankara,
2018-2017 Art Ankara 4. Çağdaş Sanat Fuarı – Ankara,
2018-2017-2016-2015-2014-2013-2012 ARTİST, İstanbul Sanat Fuarı – İstanbul,
2014 Cumhuriyet Kültür Merkezi – Ankara, 2012-2011-2010 Ankart, Sanat Buluşması – Ankara,
2009 Artforum 5 Sanat Festivali – Ankara, 2008 Bilim Sanat Evi –-Kuşadası,
2008 Teras Park Sanat Galerisi – Denizli, 2008 Valör Sanat Galerisi – Ankara,

Aşağıdaki görsellere tıklayarak büyütebilirsiniz. Eser hakkında detaylı bilgi almak için, görselin altında yer alan eser kodunu (örn:sy1810-13) belirterek bizimle e-posta (galerisoyut@gmail.com), telefon (0312 438 86 70), whatsapp (0532 550 99 94) veya aşağıdaki formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz. Click on the thumbnails below to enlarge it. You can contact us by e-mail, phone or using the form below.

    .

    SEÇKİLER / SELECTIONS

    ESERLER - ARTWORKS

    Aşağıdaki görsellere tıklayarak büyütebilirsiniz. Eser hakkında detaylı bilgi almak için, görselin altında yer alan eser kodunu (örn:sy1810-13) belirterek bizimle e-posta (galerisoyut@gmail.com), telefon (0312 438 86 70), whatsapp (0532 550 99 94) veya satın al sekmesindeki formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz. Click on the thumbnails below to enlarge it. You can contact us by e-mail, phone or using the form on the Buy tab.