Zuhal BAYSAR

« Ruhuma Dokun - Touch My Soul »

Resim Sergisi - Painting Exhibition

 30 Ocak – 18 Şubat 2015      A Salonu

Zuhal Baysar’ın, “Ruhuma Dokun” adlı kişisel resim sergisi 30 Ocak – 18 Şubat 2015 tarihleri arasında Galeri Soyut / A Salonu’nda izleyicilerle buluşuyor.

Sanatçı çalışmalarında ruhun varlık durumlarına değinirken bedeni ve suyu bir metafor olarak kullanır. Sanatçı için su, ruhumuzun derinliklerinde kendi kendimize var ettiğimiz evrenin metaforudur. Kendini gerçekleştirme yeridir; sığınma, korunma, huzur ihtiyacını karşılar. Bir çeşit tapınaktır. Sanatçı suyu ve suyun sağladığı resimsel plastiği kullanırken dolaylı olarak insanı resmeder. Önemli olan insanın iç dünyası ve insana ait olan özelliklerdir. Her bireyin kendi özel alanını “suya” taşıması ve bunu yaparken diğer yaşamına ait davranış kalıplarından kurtulması ön plana çıkar. Su içindeki dış dünyadan arınmış, ağırlıksız, hafif ama tamamen sarmalanmış varlığıyla insan, bir çeşit arınma ritüelinin öznesidir.  Beden, sanatçı için varlığın durumlarını görselleştiren araçtır. Beden kimi zaman boşlukta, kimi zaman suyun hâkimiyetinde, kimi zaman suya hâkim durumdadır. Sanatçının kaygısı ruha şekil veren ve duyuşsal dünyamızın temelini oluşturan birtakım gerçekleri biçimsel dile aktarmaktır.  Bu noktada sanatçı karmaşa, düzen, var oluş, yok oluş, sonsuzluk gibi kavramların hissettirdiği duygu durumlarını önceden kurgulanmış kompozisyonlarla ve yoğun bir ifade biçimiyle görselleştirir. Bu zengin atmosferler bize iç dünyanın hallerine “dokunma” olanağı verir. Boyanın plastiğinin anlama müdahale eden yanını seven ve bunu özellikle seçen bir sanatçı olarak Zuhal Baysar, kendi serüveninde çağdaş örüntülerin resmin plastiğiyle yakalanabileceğini, boyanın bu örüntülere katkı sağladığını, anlamı çeşitlendirdiğini düşünmektedir.

KISAYOLLAR:

Sergideki eserleri görüntülemek için tıklayınız.

Sergi kataloğunu incelemek için tıklayınız.

Sanatçı özel sayfasına gitmek için tıklayınız.

Zuhal Baysar 1976 yılında Ankara’da doğdu. 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. 2002 yılında “İnsan ve An Resimleri” konulu tezi ile Yüksek Lisans programını, 2006 yılında ise “Toplumda Şeffaflığın Görsel Tanımı” konulu tezi ile Sanatta Yeterlik Doktora programını tamamladı. Hacettepe Üniversitesinde 1999-2006 yılları arasında Araştırma Görevlisi, 2006-2010 arası Öğretim Görevlisi, 2010-2013 yılları arasında Yardımcı Doçent olarak çalışan sanatçı, halen aynı üniversitede Doçent olarak görevini sürdürmektedir.

Sanatçı 9 kişisel sergi açmış, ulusal ve uluslararası olmak üzere birçok çalıştay ve sergiye davet edilmiş, toplum, sanat ve sanatta çağdaş oluşumlar gibi konularda söyleşilere katılmış ve konferanslar vermiştir.

Ödüller:
2016 Nuri İyem Resim Yarışması – sergileme.
2008 Hacettepe Üniversitesi Senatosu 2008-2009 Akademik Yılı Sanatta Teşvik Ödülü.
2000 1. Şefik Bursalı Resim Yarışması – Sergileme.

Kişisel Sergiler:

2017 “Bilinç Katmanları’’ Galeri Soyut / A Salonu – Ankara
2015 “Ruhuma Dokun”, Galeri Soyut / A Salonu – Ankara
2014 Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Sanat Galerisi, Çeşme – İzmir
2013 “Seni Görüyorum…”, Galeri Soyut / B Salonu – Ankara
2011 “Derin…”, Galeri Soyut – Ankara
2010 “Su…”, Galeri Soyut – Ankara
2008 “Mahrem Sergi” Anadolu Ajansı Sanat Galerisi – Ankara
2008 “Düş-Gerçek”, Aysel Gözübüyük Sanat Galerisi – Ankara
2006 “Kent” Galeri Kavram, Hacettepe Üniversitesi – Ankara

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zuhal Baysar was born in Ankara in 1976. She was graduated from Hacettepe University Faculty of Fine Arts Department of Painting in 1999. She received MA degree in 2002 and received PhD degree in 2006. She held eight solo exhibitions in Turkey. She participated in national – international projects, exhibitions and conferences in Gold Coast, Vienna, Istanbul, Ankara, Izmir, Bucharest, Chisinau, Brussels, Constanta, Sarajevo and Athens. Her artworks have been taking part in many institutions, organizations and special collections. She is still working as an Assoc. Professor at Hacettepe University.

Individual Exhibitions:

2017 “Layers of Consciousness” Galeri Soyut / Hall A – Ankara
2015, “Touch My Soul”, Galeri Soyut, Ankara
2014, YKV Art Gallery, Çeşme, İzmir
2013, “I See You…”, Galeri Soyut / B Hall, Ankara
2010, “Deep…”, Galeri Soyut, April 22nd-May 5th 2010, Ankara, Turkey
2010, “Water…”, Galeri Soyut, June 11th- 25th 2010, Ankara, Turkey
2008, “Secluded”, AA Art Gallery, December 17th 2008-January 2nd 2009, Ankara, Turkey.
2008, “Dream-Reality”, February 17th-27th, Ankara Turkey.
2006, “Urban”, Galeri Kavram, Hacettepe University, Ankara, Turkey.

Awards:
2016, “Nuri İyem Art Awards” – (exhibiting award)
2008–2009 Academic Year “Art Award”, Hacettepe University Senate, September 29th 2009

“Ruhuma Dokun” adlı sergisinde Zuhal Baysar, insan ruhunun varlık durumlarına değinir. Bu sergisindeki resimlerinde yalnızca beden ve su yer alır. Sanatçı suyu bir evren metaforu olarak kullanır. Bu evren, insanın tamamen kendi kendine yarattığı bir yerdir. Su, bedenin dışında gibi görünse de ruhun derinliklerini yansıtır. Suyun sağladığı resimsel plastiğin ardında dolaylı olarak insan ruhu resmedilir. Önemli olan insanın iç dünyası ve insana ait olan özelliklerdir. Beden, sanatçı için varlığın durumlarını görselleştiren araçtır.

Zuhal Baysar’ın kendi yaşam algısı ile Martin Heidegger’ın düşüncesi arasında bir bağ kurulabilir. Heidegger’e göre insan, dünyaya öylece bırakılmıştır. Varoluşa bırakılmışlığı ile insan, aslında kendi varlığını oluşturma özgürlüğüne zorunlu olarak bırakılmıştır. Ama başlangıçta, bırakılışın kendisi bir özgürlük yokluğudur -sondaki ölümün kaçınılmazlığı gibi. Bu bir seçimin sonucu değildir. Ve insan, bu bırakılmışlık içinde seçimleriyle kendi yaşamını ileriye doğru kurar. Burada zorunlu bir özgürlük deneyimi söz konusudur. İnsan kendi varlığını gerçekleştirmek üzere sürekli seçimler yapmak durumundadır, yani özgürlüğünü gerçekleştirmek zorundadır.  Zuhal Baysar’ın resimleri bu düşüncenin görselleşmiş hali gibidir.

Bu resimlerdeki özgürlüğü gerçekleştirme yeri olan evren, sanatçının iç dünyasında, zaman zaman sığınılan, huzur duyulan bir tapınağa dönüşür. Dış dünyadan arınmış, ağırlıksız ve tamamen su ile sarmalanmış varlığıyla insan, burada bir çeşit arınma ritüelinin öznesidir. Kimi zaman ise bu evren bir savaş alanıdır. Bu evrende insanı insan yapan her şey vardır. Bir yanda, insanın kendine itiraf edemediği korkuları, doyumsuzluğu, suçluluk duygusu, güvensizliği ve yetersizliği yer alır. Diğer bir yanda ise yaşamına anlam katan varlıklara duyduğu sevgi ve şefkat; benliğini koruma ve yok olma tehlikesine karşı kendini savunma konusundaki akıl almaz gücü ve direnişi bulunur. Bu iki karşıt kutup, insanın dış dünyadan gizlediği evrenin özüdür. ‘İçeride olmak’, suyun içinde olmaktır. Yaşam veren, içine alan, temizleyen su, bu resimlerde saran sarmalayan ve aydınlatan bir sessizlik evrenidir. Bu evrenin derinliği, insanın kendine izin verdiği oranda derinleşen ve sessizleşen yalnızlığıyla ölçülür.

Her koşulda kendi özel alanını “suya” taşıyan insan, günlük yaşamına ait davranış kalıplarından kurtulur; suyun içinde özgürdür.

Beden, kimi zaman boşlukta, kimi zaman suyun hakimiyetinde, kimi zaman ise suya hakim durumdadır. Ancak, her şeye rağmen güçlü bir ruhun varlığını yansıtır.

Düzen-karmaşa, varlık-yokluk, sonsuzluk gibi kavramların, insan ruhunu şekillendirmesiyle ortaya çıkan duygu durumları, bedenin ve suyun yansıttığı yoğun bir duygusal ifadeyle görselleşir.

Sanatçı, su içerisinde zengin atmosferler yaratma kaygısı güderken boyanın plastiğini resimdeki anlam ve ifadeyle ustaca kaynaştırır. Suyun kıpırtıları, resim yüzeyinde soyut formlar olarak yer alırken aynı zamanda suyun içindeki duygusal atmosferin bir ifade aracı olarak varlık bulur. Boyanın anlama müdahale eden yönünü özellikle vurgulayan bir sanatçı olarak Zuhal Baysar, çağdaş örüntülerin resmin plastiğiyle yakalanabileceğini, boyanın bu örüntülere katkı sağladığını, anlamı çeşitlendirdiğini savunur.

Sanatçı, izleyiciyi kendi resimsel serüveninde, iç dünyasının çeşitli duygu durumlarına “dokunma”ya davet eder.

-Serap Emmungil

Aşağıdaki görsellere tıklayarak büyütebilirsiniz. Eser hakkında detaylı bilgi almak için, görselin altında yer alan eser kodunu (örn:sy1810-13) belirterek bizimle e-posta (galerisoyut@gmail.com), telefon (0312 438 86 70), whatsapp (0532 550 99 94) veya aşağıdaki formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz. Click on the thumbnails below to enlarge it. You can contact us by e-mail, phone or using the form below.

    .

    ESERLER - ARTWORKS

    Aşağıdaki görsellere tıklayarak büyütebilirsiniz. Eser hakkında detaylı bilgi almak için, görselin altında yer alan eser kodunu (örn:sy1810-13) belirterek bizimle e-posta (galerisoyut@gmail.com), telefon (0312 438 86 70), whatsapp (0532 550 99 94) veya satın al sekmesindeki formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz. Click on the thumbnails below to enlarge it. You can contact us by e-mail, phone or using the form on the Buy tab.

    zb1501-01 zb1501-02 zb1501-03 zb1501-04 zb1501-05 zb1501-06 zb1501-07 zb1501-08 zb1501-09 zb1501-10 zb1501-11 zb1501-12 zb1501-13 zb1501-14 zb1501-15 zb1501-16 zb1501-17