Şirin Yılmaz

« Günler ve İzler - Days and Traces »

Resim Sergisi - Painting Exhibition

6 – 20 Ekim 2021      A Salonu

Galeri Soyut, 6 – 20 Ekim 2021 tarihleri arasında Şirin Yılmaz’ın “Günler ve İzler” isimli kişisel resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

SERGİ PANDEMİ KURALLARINA UYGUN ŞEKİLDE GEZİLEBİLİR. PANDEMİ NEDENİYLE AÇILIŞ KOKTEYLİ YAPILMAYACAKTIR.

Gallery Soyut is hosting Şirin Yılmaz’s solo painting exhibition titled “Days and Traces” between 6 – 20 October 2021.

KISAYOLLAR:

Sergideki eserleri görüntülemek için tıklayınız.

Sergiyi 3 boyutlu gezmek için tıklayınız.

Şirin YILMAZ 1981’de  Bulgaristan’da doğdu.

Lisans öğrenimini 2004 yılında Sakarya Üniversitesi GSF Resim Bölümü’nde, yüksek lisans ve sanatta yeterlik eğitimini Kocaeli Üniversitesi’nde Plastik Sanatlar alanında 2013 yılında tamamladı.

Ulusal ve uluslararası birçok sergi ve sanat etkinliğine katılmış olmakla birlikte, hala Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Kişisel Sergiler:

2021 “Günler ve İzler / Days and Traces” Galeri Soyut / A Salonu – Ankara

2020 “Psykhe / Nefes” Sakarya Üniversitesi, STMF Resim Bölümü, Çevrimiçi Sergi Alanı

2017 “Yeni Geçmiş / New Past’’ Galeri Soyut / C Salonu – Ankara

2013 “Bi’ yerde” Nazım Hikmet Kültür Merkezi – İstanbul

Karma Sergiler:

2021 “Akademide Kadın”, Kadın Akademisyenler Çevrimiçi Grup Sergisi, Sakarya Üniversitesi STMF Resim Bölümü Çevrimiçi Sergi Alanı

2019 “Yeni Aralık / New Space” Galeri Soyut, Ankara

2016 Selanik Projesi Sergisi, Selanik, Yunanistan

2015 Portakal Çiçeği VI Koloni Sergisi, Port Art Galeri, Ankara

2014 Türk Sanatı’ndan Kültürel Köprüler, Grup Sergisi, Yıldız-Teknik Üniversitesi, İstanbul

2014 “Sanatta Varoluş” Sergisi, Beşiktaş-MKM,  İstanbul

2014 Cultural Bridges of Turkish Art, Group Exhibition, Romanya

2014 Cultural Bridges of Turkish Art, Group Exhibition, Macaristan

2013 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 6. Uluslararası Trienali, Cumhuriyet Müzesi, İstanbul

2012 “Büyük Buluşma 2012” Sergisi, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi – Kocaeli

2011 Fondazione Sinaide Ghi Watercolor Exhibition-Yarışma Sergisi, Mart, Roma – İtalya

2011 Ege Üniversitesi 4.Uluslararası EgeArt Sanat Günleri, Genç Sanat Resim Yarışma Sergisi, İzmir

2010 Letonya Uluslararası Sanat Sempozyumu Sergisi (Liepajas Universitate), Figural Composition in Contemporary Art, Letonya

Şirin YILMAZ

She was born in Bulgaria in 1981.

She first graduated in 2004 at Sakarya University Faculty of Fine Arts, Painting Department and then her master’s degree and doctorate in arts degree on Plastic Arts at Kocaeli University in 2013.

She is currently working at Sakarya University as a lecturer and also has many group participated in various national and international workshops and exhibitions.

Solo Exhibitions:

2021 ‘’Days and Traces” Gallery Soyut / Hall A, Ankara

2020 “Psykhe/Breathe” Sakarya University Painting Department Online Space Area

2017 “New Past” Gallery Soyut / Hall C, Ankara

2013 “In Somewhere” Nazım Hikmet Cultur Center, İstanbul

Group Exhibition:

2021 “Women in Academy”  Sakarya University Painting Department Online Space Area

2019 “New Space” Soyut Gallery, Ankara

2016 Thessaloniki Art Project, Greece 

2015 Portakal Çiçeği Art Colony, VI. Colony Artists Exhibition, Ankara

2014 Cultural Bridges of Turkish Art, Yıldız Teknik University, İstanbul

2014 Portakal Çiçeği Art Colony, Beşiktaş-MKM, İstanbul

2014 Cultural Bridges of Turkish Art, Romania

2014 Cultural Bridges of Turkish Art, Hungary

2013 Marmara University 6. International Triennial, Republic Museum, İstanbul

2012 The Big Meeting Exhibition, Kocaeli University, Faculty of Fine Arts, Kocaeliİ

2011 Fondazione Sinaide Ghi Watercolor Exhibition, Rome – Italy

2011 Ege University 4. International EgeArt Art Days, Young Art Exhibition, İzmir

2010 Latvia International Art Symposium, Figural Composition in Contemporary Art, Latvia

“Günler ve İzler”
Günler gelir, günler geçer… Bazen hepsi aynıdır… Sabah kalkılır, işler yapılır ve akşam uykuya yatılır. Bu özet kadının gündelik hayatını, ataerkil toplumda indirgeyen toplumsal cinsiyet rollerinin ön kabulüne ilişkindir. Oysa kadın “işler ve günler”den ibaret değildir. Kadın doğar, yaşar, sever, doğurur, çalışır ve bunları tüm enerjisi ile doğada eşit bir unsur olarak erkekle birlikte yapar.. İşte “Günler” ideal olan bu yaşayış biçimine atıfla, farklı kadın hikayelerini ve onların en önemli parçası olarak çocuk figürlerini merkeze alır… Ki bu önem nesiller ve gelecek kurgusu temsillerine ilişkindir.
“İzler” ise, bu hikayelerin yakın ya da uzak tarihe, bazen toplumsal belleğe bıraktığı sembollerde gizlenir. Bunlar çalışan, üreten, yuva yapan, kuran, çocuk doğuran, büyüten, emek veren ve dolayısıyla hayatı çoğaltan kadının ortaya çıkardıklarıdır.. Coğrafyayı ve onun kültürünü şekillendirirken veyahut coğrafyadan coğrafyaya göçerken yaşadıkları, taşıdıklarıdır.. Yeni izler vardır, eski izler vardır; hepsi kadın hayatı ve tecrübesinin kırıntılarca ardında bıraktıklarını, temsillerini oluştururlar. Bu açıdan sergide, kadının toprakla, doğayla ve onun ürünleriyle kurduğu ilişkiden başlayarak, günümüzde eve, barınmaya, kendine ait bir yer, yuva temsiline uzanan ya da göçer kadının deneyimlediği sınırları aşmak, gitmek ve yol fikrine ilişkin yüklendiği imgelere rastlanabilir.

Days and Traces

Days come, days passSometimes they are all the same… Getting up in the morning, works are done, and going to sleep in the evening. This is about the presupposition of gender roles that reduce women’s daily life in patriarchal society. However, women’s lifes are not about  just works and days. Women are born, live, love, give birth, work, and do these with men as an equal part of modern life in nature with all their energy. With reference to this ideal way of life, Daysfocuses on different women’s stories and child figures as the most important part of themThis importance is related to the representations of next generations and future fiction.

“Traces” are hidden in symbols that these stories leave in recent or distant history, sometimes in social memory. These are the things that women who work, produce, organise a home, create, give birth to, raise, labor, and thus increase life reveal. They are what they experience and carry while shaping the geography and its culture or migrating from a geography to another geography. There are new traces, there are old traces; they all form representations of what women’s life and experience leave behind. From this point of view, images can be found in the exhibition, starting from the relationship that women establish with the land, nature and its products, extending to the house, shelter, representation of a place of her own, home, or the idea of ​​crossing the boundaries, going and the road experienced by the nomadic woman.

The exhibition is mostly a reading about the transformative and constructive power of woman, the eternal life energy coming from the roots. Therefore, even the most unfortunate woman’s story contains bright thoughts and hope for tomorrow in terms of this resisting power. Finally, it is about of joyful, cheerful but thoughtful women’s days and traces.

Aşağıdaki görsellere tıklayarak büyütebilirsiniz. Eser hakkında detaylı bilgi almak için, görselin altında yer alan eser kodunu (örn:sy1810-13) belirterek bizimle e-posta (galerisoyut@gmail.com), telefon (0312 438 86 70), whatsapp (0532 550 99 94) veya aşağıdaki formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz. Click on the thumbnails below to enlarge it. You can contact us by e-mail, phone or using the form below.

  .

  ESERLER - ARTWORKS

  Aşağıdaki görsellere tıklayarak büyütebilirsiniz. Eser hakkında detaylı bilgi almak için, görselin altında yer alan eser kodunu (örn:sy1810-13) belirterek bizimle e-posta (galerisoyut@gmail.com), telefon (0312 438 86 70), whatsapp (0532 550 99 94) veya satın al sekmesindeki formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz. Click on the thumbnails below to enlarge it. You can contact us by e-mail, phone or using the form on the Buy tab.

  3D SERGİ TURU - 3D VIRTUAL TOUR

  Bu sergiyi sanki galeri mekanında gezermiş gibi bilgisayarınızdan, tabletinizden veya akıllı telefonunuzdan sanal olarak gezebilirsiniz. Galeri içinde yürüyebilir, eserleri yakından inceleyebilirsiniz. 3D Sanal tur hakkında sormak istedikleriniz için e-posta veya telefon ( 0 312 438 86 70 ) ile iletişime geçebilirsiniz.  You can visit this exhibition from your computer, tablet or smartphone as if you’re traveling through the gallery. You can walk inside the gallery and look the works closely. if you want to ask about the 3D tour you can contact us by e-mail or telephone.

  sy2110-01 sy2110-02 sy2110-03 sy2110-04 sy2110-05 sy2110-06 sy2110-07 sy2110-08 sy2110-09 sy2110-10 sy2110-11 sy2110-12 sy2110-13 sy2110-14 sy2110-15 sy2110-16 sy2110-17 sy2110-18 sy2110-19 sy2110-20 sy2110-21 sy2110-22 sy2110-23 sy2110-24 sy2110-25 sy2110-26 sy2110-27 sy2110-28 sy2110-29 sy2110-30 sy2110-31 sy2110-32 sy2110-33 sy2110-34 sy2110-35