Seydi Murat Koç

« Hades »

Resim Sergisi - Painting Exhibition

 10 – 22 Aralık 2010      A Salonu

Seydi Murat Koç’un “HADES” isimli kişisel resim sergisini 10 – 22 Aralık 2010 tarihleri arasında izleyebilirsiniz.

KISAYOLLAR:

Sergideki eserleri görüntülemek için tıklayınız.

Sanatçı özel sayfasına gitmek için tıklayınız.

Seydi Murat KOÇ  1981 yılında Akşehir’de doğdu. 1998 yılında girdiği Marmara Üniversitesi Resim Ana Sanat Dalı’ndan, 2002 yılında mezun oldu. 2006 yılında aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Halen Doğuş Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Bugüne kadar 15 kişisel sergi gerçekleştirdi ve 150’nin üzerinde ulusal ve uluslararası sergide yer aldı. RH+sanat Dergisi “2005 Yılı Genç Ressamı”, 2010 yılı 70. Devlet Resim ve Heykel Yarışması Başarı Ödülü gibi ödülleri içeren 18 ödüle layık görüldü.

 Seydi Murat Koç, çalışmalarını İstanbul-Moda’da bulunan özel atölyesinde sürdürmektedir.

“Seydi Murat Koç’un resimlerinde zemini oluşturan öğeler ya üst üste bindirilerek ya da birbirine eklenerek yeniden tasarlanan mimari yapılar ve eklektik bir izdüşümle bütününden ayrılan kent siluetlerini içerir. Bu bağlamda Seydi Murat Koç’un mimari referanslarla yeniden kurguladığı dünya düzeni, gerçek ötesi gerçekliğe tutunarak simülasyon fikri ile örtüşmektedir.

Çıplak toprak üzerinde yükselen her çelik konstrüksüyon, ister kamusal alanda bir işlevselliği olsun ister bireylerin yaşamsal alanlarından ibaret olsun, evrende kapladıkları hacim nedeniyle ütopik olanın fiziksel gerçekliğine denk düşer. Burada araştırılması gereken, kent silüetinde yerlerini alan tasarımların, gerçekliğin bir yansıması mı, yoksa varolmayan bir gerçekliği gizleyen görüntüler mi olduklarıdır.”

He was born in Aksehir, in 1981. He received his undergraduate degree in Fine Arts Department at Marmara University, in 2002.  He received his MA degree at the same university in 2006. He goes ahead with his academic career as a lecturer at Dogus University.

He has 14 solo exhibitions and participate over 100 national and international group exhibitions. He received 17 awards including “2005 Young Painter of the Year”, 70th Government Painting and Sculpture Contest excellence award.

He works at his private workshop in Moda-İstanbul.

 

KİŞİSEL SERGİLER 

-2006, 28Mart–28 Nisan, Odakule Sanat Galerisi, Taksim- İstanbul 
-2007, “YÜZLEŞME”16 Şubat-12 Mart, Nazım Hikmet Vakfı Sanat Galerisi, Taksim – İstanbul
-2007, “YÜZLEŞME” 08 Haziran-23 Haziran, Galeri SOYUT, Çankaya- Ankara
-2008, “317 KD” 24 Ocak- 16 Şubat, Şişli Terakki Vakfı Sanat Galerisi, Levent-İstanbul
-2008, “317 KD” 14 Mart- 9Nisan, İDEA Sanat galerisi, Konya
-2008, “ARADA” 24 Nisan- 26 Mayıs, ESKONSEPT, Fulya-İstanbul
-2009, “ŞIÇRAMALAR” 15 Ocak- 4 Şubat, ESKONSEPT, Fulya-İstanbul
-2009, “SIÇRAMALAR” 06-25 Şubat, Galeri SOYUT, Çankaya- Ankara
-2009, “SIÇRAMALAR ve ÖTESİ” 15 Ekim -10 Kasım, G-Art – İstanbul
-2009, “SIÇRAMALAR ve ÖTESİ” Ankara Sanat Fuarı, Galeri Soyut – Ankara
-2009, “SIÇRAMALAR ve ÖTESİ”- Antalya, Art Park Gallery- Antalya
-2010, “HADES” 10-22 Aralık, Galeri SOYUT, Çankaya- Ankara
-2011, “TEĞET” 12Ocak- 12 Şubat, Galeri IHLAMOUR- İstanbul

BİENALLER, TRİANELLER ve ULUSLAR ARASI SERGİLER 

-2002, V.Uluslararası Öğrenci Sanat Bienali (SIAB), Makedonya 
-2002, European Cities (Avrupa Kentleri) Konulu Uluslararası Exlibris Sergisi, Romanya
-2003, V. Uluslararası Suluboya Bienali, Meksika
-2003, Gliwice “Man and Fish”(Adam ve Balık) Konulu Uluslar Arası Exlibris Sergisi, Hırvatistan
-2005, Gramen Mikrogredi Uluslararası Sanat Bienali, Türkiye -İtalya
-2006, IV. Uluslar arası Öğrenci Trianeli, Marmara Üniversitesi, İstanbul
-2008, I.Uluslararası Baskıresim Bienali, İstanbul

ÖDÜLLER

-2002, Uludağ Üniversitesi 2. Kültür-Sanat Yarışması, Birincilik Ödülü 
-2002, 1. Ulusal Talens Resim Yarışması (Soft Pastel), İkincilik Ödülü 
-2004, KSÜ Kültür Yarışması, Resim İkincilik Ödülü 
-2004, Turgut Pura Resim Yarışması, Naci Artun Özel Ödülü 
-2004, İTO “I. Tarih Sanat Buluşması” Resim Yarışması, Jüri Özel Ödülü
-2005, Ümraniye Bel. Resim Yarışması, Üçüncülük Ödülü
-2005, K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Kültür Yarışması, Resim Mansiyon
-2005, Uludağ Üniversitesi 4. Kültür-Sanat Yarışması,(Resim) Jüri Özel Ödülü
-2005, Uludağ Üniversitesi 4. Kültür-Sanat Yarışması, (Özgün Baskıresim)Birincilik Ödülü
-2006, RH+sanat Dergisi “2005 Yılı Genç Ressamı” Ödülü
-2006, “Türkiye Gümrük Müşavirleri Odaları Birliği” Konulu Logo Yarışması, Birincilik Ödülü.
-2006, Çukurova Üniversitesi Baskıresim Yarışması, Mansiyon 
-2006, Gazi Üniversitesi Resim Yarışması, Mansiyon
-2006, Turgut Pura Resim Yarışması, 2.lik Ödülü
-2006, Türkiye Resim Heykel Müzeleri Derneği II. Uluslararası Özgünbaskı Yarışması, Mansiyon
-2007, Beyoğlu Belediyesi Resim Yarışması, Ödül
-2008, Beyoğlu Belediyesi Resim Yarışması, Ödül
-2010, 70. Devlet Resim ve Heykel Yarışması , Başarı Ödülü

“GÖRÜNENİN ARDINDAKİ GÖRÜNMEYEN KENT GERÇEĞİ”

İçinde yaşadığımız çağda kent olgusu, çoğunlukla sürekli yenilenme, değişim ve gelişme gibi kavramları zihinsel boyutta bizlere düşündürmesine karşın, günlük yaşamın temposu içerisinde bu kavramları aynı zamanda sorgulatan bir çelişkiyi de çeşitli zamanlarda hissettirir.

Bilim ve teknolojide yaşanan değişimlerin somut boyutta bugünün kentlerinde sadece “görüntüsel” olarak bir değişimi gerçekleştirdiği söylenebilir. Ama “görünenin ardında yatan görünmeyen” fark edildiğinde, aslında doğallıktan giderek uzaklaşan insanoğlunun yapay bir görüntü içerisinde kent sorununun yarattığı “kaotik” bir yaşam gerçeği ile birlikte, içerisinde yaşayan toplumun giderek kendine ve çevresine olan yabancılaşmasının da anlaşılması zor olmayacaktır. Bu yapılanma içerisinde insan, günümüz yaşantısının zor, aynı zamanda da yorucu ilerleyişinin etkisine kendini kaptırarak tıpkı Helen Mitolojisindeki yeraltı tanrısı Hades’in, Persephone’yi  bu dünyadan alıp kendi krallığı olan yerin katman katman altına çekip kaçırması gibi, insanı insan yapan düşünme ve sorgulama gibi yetilerden uzaklaşıp makineleşmiş ve rutinleşmiş bir yaşamın girdabına çekilmekte.

Seydi Murat Koç, yıllardır içerisinde yaşadığı kentin ve günümüz insanının bir tanığı olarak, kent sorunlarını ve bu sorunların bireyler üzerinde yarattığı tahribatı resimlerinde irdeleyen bir genç ressam olarak karşımıza çıkıyor. Çağdaş sanatın mantığı içerisinde teknolojinin ona sunduğu imkanlardan yenilik anlamında sonuna kadar faydalanıp farklı tekniklerle çizgisini değiştirdiği gözlemlense de, form boyutunda dönüştürdüğü yeni imgeler yaratmasına karşın, hayata bakışının somut örneği olan resimlerinin içeriğinde odaklandığı konulardan asla taviz vermiyor.

Yeni ve dinamik bir seri ile sanat izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Seydi Murat Koç’un gözlemci ve sorgulayıcı tavrı bu resimler üzerinden rahatlıkla okunabilir. Geçtiğimiz Devlet Resim ve Heykel yarışmasında kendisine başarı ödülü kazandıran büyük boyutlu ” Hades” isimli resmi, bu dizinin  ismine de hayat veriyor. Beyaz rengin ağırlıklı olarak kullanıldığı büyük boyuttaki resimleri, genç ressamın tüm dönemlerinin bir özeti gibi. Çeşitli serilerinde uyguladığı farklı teknik ve figür anlayışlarını bu seride bir sentez boyutunda kompozisyonlarına katıyor. Pentürden yola çıkarak serigrafi ve linolyum baskı tekniklerinin yardımıyla zaman içerisinde olgunlaştırdığı çeşitli figürleri, bu resimlerinde dikey, diyagonal veya  ters biçimde konumlanarak, arka planın beyaz tonlarının üzerinde siyah renkleriyle kontrast yaratıp öne çıkıyor. Beyaz boya uygulamasının üzerindeki anıtsal boyuttaki yerleşimleriyle bu dinamik figürleri, daha önceki resimlerinde olduğu gibi, genç ressamın yaklaşımının ve bu doğrultuda aktarmak istediği mesajın içeriğine uygun olarak ilk temasta görsel olarak kavranıyor.

Resimlerinde pek çok tekniği cesurca kullanan Seydi Murat Koç’un, içinde yaşadığımız kentin türlü panaromik görüntülerini yansıtan ve tuvallerinde enine dikdörtgen boyutta yerleştirdiği fotokolaj veya fotokolaj üzerine boyasal müdehaleler aracılığı ile şekillendirdiği peyzajlarında da “görünenin ardındaki görünmeyen” kent gerçeğini irdelediği görülmektedir. Şehrin düzensiz altyapısı, bozulan ve giderek betonlaşan kent görüntüsü, politik sorunlarla birlikte yitirilip giden kültürel değerler,  resmin bir bütün halinde değerlendirilmesi ile anlam kazanmaktadır. Bir dönem özgün baskı teknikleriyle uyguladığı anıtsal figür soyutlamalarının yerini, “sıçramalar” serisinde hareketli, dinamik ve gerçekçi bir figür anlayışına bıraktığı,  biçimsel ve boya uygulaması anlamında da bir “sıçrayış” gerçekleştirdiği resimlerindeki figürlerinin de bu resimlerinin alt bölümlerinde uygulanarak kompozisyona dahil edildiğini görüyoruz.

Sonuç olarak,  Seydi Murat Koç’un “Hades” serisi, bir genç sanatçının perspektifinden sunulan bugünün kent olgusu üzerine sorgulatıcı yönünün yanı sıra, O’nun resimlerindeki “içerik olarak kararlı”  “biçimsel olarak yenilikçi” tavrı ile çeşitli arayış ve uygulamalarının bir sentez olarak nasıl bütünleştiğinin gözlemlenmesi boyutuyla da dikkati çekiyor.

Aşağıdaki görsellere tıklayarak büyütebilirsiniz. Eser hakkında detaylı bilgi almak için, görselin altında yer alan eser kodunu (örn:sy1810-13) belirterek bizimle e-posta (galerisoyut@gmail.com), telefon (0312 438 86 70), whatsapp (0532 550 99 94) veya aşağıdaki formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz. Click on the thumbnails below to enlarge it. You can contact us by e-mail, phone or using the form below.

    .

    ESERLER - ARTWORKS

    Aşağıdaki görsellere tıklayarak büyütebilirsiniz. Eser hakkında detaylı bilgi almak için, görselin altında yer alan eser kodunu (örn:sy1810-13) belirterek bizimle e-posta (galerisoyut@gmail.com), telefon (0312 438 86 70), whatsapp (0532 550 99 94) veya satın al sekmesindeki formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz. Click on the thumbnails below to enlarge it. You can contact us by e-mail, phone or using the form on the Buy tab.

    smk1012-01 smk1012-02 smk1012-03 smk1012-04 smk1012-05 smk1012-06 smk1012-07 smk1012-08 smk1012-09 smk1012-10 smk1012-11 smk1012-12 smk1012-13 smk1012-14 smk1012-15