MÜRŞİDE İÇMELİ

Türk gravür sanatçısı Mürşide İçmeli 1930’da İstanbul’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini tamamladıktan sonra 1950’de Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş bölümünden mezun oldu. Emekliliğinden bu yana kendi özel atölyesinde çalışmalarını sürdürürken 10 Aralık 2014 çarşamba günü ardında yüzlerce sanat eseri bırakarak Ankara’da öldü.

Kabartma ve gravür tekniğini, kendine özgü bir anlayış içinde kullanan Mürşide İçmeli, Türkiye’de gravür sanatını, uluslararası ölçülere uygun bir teknikle yaygınlaştıran ve bu alanda çaba gösteren sanatçılardan biridir. Soyut-geometrik biçimler ile figür gruplarının oluşturduğu yığma beğenisi, birbirini bütünleyen ögeler halinde birçok gravürünün temel yapısını oluşturur. Renkli ve siyah-beyaz olarak hazırlanan bu gravürlerde teknik olgunluk, biçimsel sağlamlık her zaman ön planda gelir. Kişiliğinin başlıca göstergesi, özellikle siyah-beyaz gravürlerin karşıt tonlarında ve siyahın etkileyici vurgusunda ortaya çıkar. Yalınlık, boş ve dolu yüzeyler arasındaki uyum ve denge, çok az şeyle derin bir anlam yansıtabilme gücü, Mürşide İçmeli’nin gravürlerine, kişisel ve özgün bir anlam katmıştır. Yaşam, yeniden doğuş, yokoluş, toprak ve diriliş, gravürlerinde çokca işlenen temalardır. Ancak o, bu tür temaları çağdaş soyut gravür estetiğinin gerekli kıldığı disiplin içinde konunun öyküsel yönünü geri iterek yansıtır.