Orhan Umut

« Kayıp Bellek - Loss of Memory »

Resim Sergisi - Painting Exhibition

 8 – 27 Ocak 2021      A Salonu

Galeri Soyut, 8 – 27 Ocak 2021 tarihleri arasında Orhan Umut’un “Kayıp Bellek” isimli kişisel resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

SERGİ PANDEMİ KURALLARINA UYGUN ŞEKİLDE GEZİLEBİLİR. PANDEMİ NEDENİYLE AÇILIŞ KOKTEYLİ YAPILMAYACAKTIR.

Gallery Soyut hosts Orhan Umut’s personal painting exhibition titled “Loss of Memory” between Januray 8 – 27, 2021.

KISAYOLLAR:

Sergideki eserleri görüntülemek için tıklayınız.

Sanatçı özel sayfasına gitmek için tıklayınız.

1972 Diyarbakır’da doğdu.
1997’de Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu.
Birçok kurum, kuruluş, müze ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunan Orhan UMUT, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. 52. kişisel sergi gerçekleştiren sanatçı, çalışmalarını Diyarbakır’daki atölyesinde sürdürmektedir. Sanatçı Galeri Soyut tarafından temsil edilmektedir.
Ödüller:
2010 Anadolu Üniversitesi “Yunus Emre” Resim Yarışması “Başarı Ödülü”
2007 68. Devlet Resim Heykel Yarışması ‘’Jüri Özel Ödülü’’
2007 İzmir Büyükşehir Belediyesi Resim Yarışması “3.lük Ödülü”
2006 Eczacılar Birliği 50.Yılı Resim Yarışması “Başarı Ödülü”
2005 Diyabet Vakfı Resim Yarışması “Mansiyon”
2004 65. Devlet Resim Heykel Yarışması “Başarı Ödülü”
1998 D.S.İ Resim Yarışması “3.lük Ödülü”
1997 T.P.V Resim Yarışması “Jüri Özel Ödülü”

Orhan Umut was born in 1972 in Diyarbakir, Turkey. He is a painter and visual artist based in Diyarbakir. He received his bachelor’s degree in Painting from the Department of Painting at Dokuz Eylul University 1993 – 1997. The artist participated in many group exhibitions, 52. solo exhibitions. His works were exhibited in renowned museums and art fairs. Currently Orhan Umut continues his master’s degree in Painting at the Faculty of Fine Arts at the Gazi University, Ankara.
Awards
2010 Anadolu Üniversitesi “Yunus Emre” Resim Yarışması “Award of Merit”
2007 İzmir Metropolitan Municipality Painting Competition “3rd Prize”
2007 68th Government Painting Sculpture Competition “Special Jury Prize”
2006 Eczacılar Birliği 50th Anniversary Painting Competition “Award of Merit”
2005 Diyabet Vakfı Painting Competition“Honorable Mension”
2004 65th Government Painting Sculpture Competition “Award of Merit”
1998 D.S.İ Painting Competition “3rd Prize”
1997 T.P.V Painting Competition “Special Jury Prize”

KAYIP BELLEK
Gündeliğin dinamik özelliği ister istemez mekân ve bireyle güçlü bir ilişki kurmaktadır. Bu dinamik durum ortak mahallerde kolektif bir şekilde inşa edilen toplumsal belleğin yıkımını gözler önüne sermektedir. Yeniden inşa edilmeye çalışılan yeni bir kimlik aidiyet ve belleğimizi de sorgulamamızı kaçınılmaz kılmaktadır.
Anısal belleğin silinmeye veya süreklilikten kopartılıp yeniden yazılmaya çalışılması, sahip olunan kimliğin mevcudiyetini de ortadan kaldırılmasını sağlar.
Bireyin toplum içerisinde etrafında olup biteni gözlemlerken mekân ve zaman algısı resmedilen görüntülerin zihinde belirli bir düzen ve alakaya göre sıralanmasını mümkün kılar. Bu durum farkındalığı kavramsal bir düzleme oturtmaktadır. Bu düzlem gerek bireysel belleğe gerekse de kolektif belleğe bir görme biçimi kazandırmaktadır.
Asıl irdelenmesi gereken şey belki de mekan (dış dünya)algısının izdüşümünü doğru belirlemektir. Anlam olarak mekan, bireyin bir kimlik ekseni içerisinde aidiyetini sağlanabildiği fiziki bir boşluğun işgalidir. Ancak dönüşen toplumsal yapı bir yandan bireyin bu dış dünyayla ilişki içinde olmasını gerektirirken öte yandan aidiyet kavramını da sorgulamamızın önüne geçememektedir. Çünkü bu mekansal düzlem bireysel aidiyetin olduğu kadar toplumsal aidiyetin de beslendiği ve geliştirilebildiği gerek fiziki gerekse de sosyal bir alan olması açısından önemli bir mecradır.
Kolektif bellekte yer eden toplumsallık ve eylemsellik olguları bireyin diğer bireylerle iletişime geçmesini sağlayarak ortak bir kültüre bağlı kılar.
Bu durum da dış dünya sakini olarak bizleri sosyal ortamın bir parçası olmamızı sağlar.
– Orhan UMUT

Aşağıdaki görsellere tıklayarak büyütebilirsiniz. Eser hakkında detaylı bilgi almak için, görselin altında yer alan eser kodunu (örn:sy1810-13) belirterek bizimle e-posta (galerisoyut@gmail.com), telefon (0312 438 86 70), whatsapp (0532 550 99 94) veya aşağıdaki formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz. Click on the thumbnails below to enlarge it. You can contact us by e-mail, phone or using the form below.

    .

    ESERLER - ARTWORKS

    Aşağıdaki görsellere tıklayarak büyütebilirsiniz. Eser hakkında detaylı bilgi almak için, görselin altında yer alan eser kodunu (örn:sy1810-13) belirterek bizimle e-posta (galerisoyut@gmail.com), telefon (0312 438 86 70), whatsapp (0532 550 99 94) veya satın al sekmesindeki formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz. Click on the thumbnails below to enlarge it. You can contact us by e-mail, phone or using the form on the Buy tab.

    ou2101-01 ou2101-02 ou2101-03 ou2101-04 ou2101-05 ou2101-06 ou2101-07 ou2101-08 ou2101-09 ou2101-10 ou2101-11 ou2101-12 ou2101-13 ou2101-14 ou2101-15 ou2101-16 ou2101-17 ou2101-18 ou2101-19 ou2101-20 ou2101-21 ou2101-22 ou2101-23 ou2101-24 ou2101-25 ou2101-26 ou2101-27 ou2101-28 ou2101-29 ou2101-30 ou2101-31 ou2101-32 ou2101-33 ou2101-34 ou2101-35 ou2101-36 ou2101-37 ou2101-38 ou2101-39 ou2101-40 ou2101-41 ou2101-42 ou2101-43 ou2101-44 ou2101-45 ou2101-46 ou2101-47 ou2101-48 ou2101-49 ou2101-50