Çağdaş Türk Resim Sanatından Bir Seçki

« AN ANTHOLOGY FROM MODERN TURKISH PAINTING-2 »

Resim Sergisi - Painting Exhibition

 1 – 17 Eylül 2016      Gallery Art&Soul, Mumbai, Hindistan

Galeri Soyut’un organize ettiği “ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDEN BİR SEÇKİ-2” isimli bu sergi Türkiye’den 10 sanatçının katılımıyla 1 Eylül 2016 günü,  Gallery Art&Soul’da  Mumbaili sanatseverlerle buluştu. T.C. Mumbai Başkonsolosluğu  himayelerinde  gerçekleşen sergi 01- 20 Eylül 2016 tarihine kadar devam edecek.

Ahmet Yeşil, Behzat Feyzullah, Emre Lüle, Engin Korkmaz, Ercan Ayçiçek, Fatih Karakaş, Hakan Eraslan, , Nil Köken, Orhan Umut, SertapYeğin’in eserlerinin yer aldığı sergi, bize sanatın en güçlü iletişim aracı olduğunu yeniden hatırlatıyor. Çünkü öznel olduğu kadar evrensel de olan sanat etkinliği, fiziksel ve düşünsel sınırların yok olduğu bir alanda kendini var ediyor. Dayatılmış doğrulardan sıyrılarak empati kurmamızı, esnek olmamızı kolaylaştırıyor ve gerçeğin farklı görünümlerinin olabileceğini düşündürüyor.

Galeri Soyut’un organize ettiği bu sergiye katılan sanatçılar, sanatın dilini kullanarak günümüz dünyasının kalıpları ve sınırlarının ötesine geçmeyi amaçlıyorlar. İyiye ve güzele yönelen bir kaç küçük hareketin çok şeyi değiştirebileceğinin bilinciyle karşılıklı önyargılar aşıldığında bambaşka bir farkındalık düzeyine ulaşılabileceğine inanıyorlar. Sanat aracılığıyla kültürel farklılıkları deneyimlemenin insani duyarlılığı en üst düzeye ulaştıracağını düşünüyorlar. Çünkü konusu, biçimi, tekniği ne olursa olsun sanatın özündeki insan gerçeği, hem farklı zaman ve coğrafyaları bir araya getiriyor, hem de farklı kültürlere mensup olanların sanat yapıtında kendilerine dair bir şeyler bulmasına vesile oluyor.

En anlatımcı yapıtlarda bile izleyiciyi etkileyen şey, hikaye değildir aslında. Biz hikayelerin, olayların yada olguların sanatçının ruhunda bıraktığı izleri sezinlediğimiz zaman, orada kendimizden bir şeyler bulur ve yapıtla iletişime geçeriz. Belki de kendi yansımamızı görürüz orada. Bu nedenle olsa gerek; sanat yapıtları bizde saatler süren konuşmalar yada sayfalar dolusu belgeden daha güçlü duygular uyandırabilir.

Sergideki eserlerin konusu ve biçim dili farklı farklı olsa da, onlar içinde sevgiyi, umudu, hüznü, öfkeyi, merhameti, korkuyu ve daha bir sürü duyguyu barındırıyor. Bazıları eğlenceli, bazıları ise karamsar. Aynen özneleri gibi; onların olaylara verdikleri tepkiler gibi… İşte bu nedenle sanat öznel olduğu kadar evrensel; kendi içimize dönmemize yol açtığı ölçüde de açık ve anlaşılır aslında. 10 Türk sanatçı, bu sergi vesilesiyle kendi dünyalarını Mumbai’ye taşıdılar. Her türlü sınırı aşarak birbirimize bakmayı başarabildiğimizde içimizdeki insanı görebileceğimizi ve aslında hiç de farklı olmadığımızı anlayabileceğimizi umarak…

KISAYOLLAR:

Sergideki eserleri görüntülemek için tıklayınız.

Sergi kataloğunu incelemek için tıklayınız.

Sanatçı özel sayfalarına gitmek için tıklayınız.

Türkiye: Yolların Kesiştiği Ülke
Türkiye, kıtalar arasındaki köprü, Asya ve Avrupa’nın, Doğu ve Batı’nın buluşma noktası, yüzyıllar boyunca sanatın altın çağlarına tanıklık eden ülke.
 
Günümüzde bir kez daha, olağanüstü, canlı çağdaş sanat sahasına ev sahipliği yapıyor. Tarih, iki kadim uygarlık olan Türkiye ve Hindistan arasında, yüzyıllar içinde ortaya çıkan kültürel ve entelektüel diyaloğa tanıklık ediyor.
 
Ticari rotalarla başlayan, günümüze kadar benzerliklerle devam eden bir alışveriş, Bu iki kanal, Türkiye ve Hindistan’da ki çağdaş sanatın benzer gelişmesine ışık tutar. Birinci kanal küreselleşmenin etkisi, ikinci kanalsa postmodern tartışmalar bağlamında sanat ve sosyal bilimler arasında geçiştir.
 
Disiplinlerarası sanat bir yöntem olarak vardır. Küreselleşme süreci, özellikle İstanbul ve Mumbai gibi kentlerde, kültürel, sosyal, ekonomik ve sosyal dönüşümle sonuçlandı. Sanatçılar bu yeni çevrede sürekli sanat üretiminin üslubunu sorgulamaktadırlar. Bu da yeni paradigmanın ortaya çıkmasına yol açtı.
 
Türkiye: Yolların kesiştiği ülke. Eklektik, farklı, çağdaş sanatın yeni ruhunu buluşturan bu sergi, kültürel ve evrensel kanallara sahip olan sanat benzerliklerini ağırlarken, farklılıkları da keyifle kutluyor.

 

Turkey: Crossroads Of The World

Turkey, the bridge between continents, the meeting point of East and West, Asia and Europe, has witnessed many golden ages of art throughout the centuries. Today it is once again home to an extraordinarily vibrant contemporary art scene.
History stands testimony to the cultural and intellectual dialogue that has spawned over these centuries between the two ancient civilizations of Turkey and India.
An exchange that began with trade routes, having lasting similarities till date.
Two channels offer insight into the similar development of contemporary art in Turkey and India.
The first is the impact of globalization; the second, the transition between social sciences and art in the context of postmodern discussions.
There is an emergence of transdisciplinary art as a method.
The process of globalization resulted in cultural, social, economic, and urban transformation, particularly in cities such as Istanbul and Mumbai.
Artists have been constantly questioning modes of artistic production in this new environment, and this has resulted in the emergence of a new paradigm.
Turkey: Crossroads of the world, a show that brings together this new spirit of eclectic, divergent, contemporary art. Art that has cultural roots and global wings. Whilst regaling in the similarities, it keenly celebrates differences.
Dipti Bondre – August 2016

“An Anthology From Modern Turkish Painting-2”
India / Mumbai / Gallery Art&Soul

This exhibition named “An Anthology From Modern Turkish Painting -2” which organized by Gallery Soyut, opened to public and Mumbai art lovers in 1 September 2016 in Gallery Art&Soul with the attendance of 10 artists from Turkey. The exhibition that actualize in the care of T.R. Mumbai Consulate General will be continued till 01 – 17 September 2016.

The exhibition also hosts work of arts of Ahmet Yeşil, Behzat Feyzullah, Emre Lüle, Engin Korkmaz, Ercan Ayçiçek, Fatih Karakaş, Hakan Eraslan, Nil Köken,Orhan Umut, Sertap Yeğin and reminds us again that art is the most powerful dialog channel. Because art activity is both subjective and universal, and realize itself in a place that has no physical and intellectual limits. Ease to be flexible, empathize with getting rid of enforced truths and makes us think that truths can have different views.

Artist who attended this exhibition that organized by Gallery Soyut, aim to get beyond nowadays patterns and limits via using the language of art. They believe that they can reach the whole different awareness level when surpass the thoughts of changing few little move which verge good and beauty. They think that experiencing cultural differences via art will increase humanistic sensitiveness to highest level. Because whatever art’s subject, form, technic, human reality in art’s essence brings different time and regions together, and also conduce people who have different cultures to find somethings from them.

Actually thing that affect people even in most expressive works is not story. We contact with work of art and find some things from ourselves when we sense the trails of stories, events or facts in artist’s soul. Maybe we see our reflection in there. Because of this; work of arts can create more powerful emotions than listen long speeches or pages of texts.

In spite of work of arts subjects and forms are different in the exhibition, they preserve love, hope, sadness, hate, grace, fear and few other feelings. Some of fun, some of pessimistic. Like their subjects; like their reactions to events… Thus, art is universal as much as subjective; open and clear as much as cause to turn ourselves. 10 Turkish artists carried their worlds to Mumbai with the occasion of this exhibition. Hoping that we understand that we are not different and we can see inner us when we succeed to exceed all limits.

Meryem Uzunoğlu – 2016

Aşağıdaki görsellere tıklayarak büyütebilirsiniz. Eser hakkında detaylı bilgi almak için, görselin altında yer alan eser kodunu (örn:sy1810-13) belirterek bizimle e-posta (galerisoyut@gmail.com), telefon (0312 438 86 70), whatsapp (0532 550 99 94) veya aşağıdaki formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz. Click on the thumbnails below to enlarge it. You can contact us by e-mail, phone or using the form below.

    .

    ESERLER - ARTWORKS

    Aşağıdaki görsellere tıklayarak büyütebilirsiniz. Eser hakkında detaylı bilgi almak için, görselin altında yer alan eser kodunu (örn:sy1810-13) belirterek bizimle e-posta (galerisoyut@gmail.com), telefon (0312 438 86 70), whatsapp (0532 550 99 94) veya satın al sekmesindeki formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz. Click on the thumbnails below to enlarge it. You can contact us by e-mail, phone or using the form on the Buy tab.

    mum1609-01 mum1609-02 mum1609-03 mum1609-04 mum1609-05 mum1609-06 mum1609-07 mum1609-08 mum1609-09 mum1609-10 mum1609-11 mum1609-12 mum1609-13 mum1609-14 mum1609-15 mum1609-16 mum1609-17 mum1609-18 mum1609-19 mum1609-20 mum1609-21 mum1609-22 mum1609-23 mum1609-24 mum1609-25 mum1609-26 mum1609-27 mum1609-28 mum1609-29 mum1609-30 mum1609-31 mum1609-32 mum1609-33 mum1609-34 mum1609-35 mum1609-36 mum1609-37 mum1609-38 mum1609-39 mum1609-40 mum1609-41 mum1609-42 mum1609-43 mum1609-44 mum1609-45 mum1609-46 mum1609-47 mum1609-48 mum1609-49 mum1609-50 mum1609-51 mum1609-52 mum1609-53 mum1609-54