Hüseyin Feyzullah

« Baba ve Oğulları »

Resim Sergisi - Painting Exhibition

 25 Ekim – 20 Kasım 2013      A Salonu

Hüseyin Feyzullah “Baba ve Oğulları” isimli Resim Sergisi 25 Ekim – 20 Kasım 2013 tarihleri arasında görülebilir.

Persephone’nin Kaçırılışı:

Roma mitolojisinde, Proserpina olarak da bilinir. Tüm dünyaya buğday ekmekle görevli tanrıça Demeter’in Zeus’tan olan kızıdır. Demeter kızını çok sevmektedir. Günlerden bir gün kızının çığlığını duyar. Onu arar ama bulamaz. Bu yaşadığı acıyla Demeter dokuz gün boyunca dünyayı dolaşır ve kızını arar. Onuncu gün Güneş tanrısı Helios’a rastlar. Helios, ona Zeus’un gizli rızasıyla Hades’in Persephone’u kaçırıp ölüler ülkesinde ebedi karısı yaptığını açıklar. Demeter bu olaya isyan eder. Demeter toprağı verimli kılmayı reddeder, böylece açlık hüküm sürmeye başlar. İnsanların çektiği acılara üzülen tanrılar Demeter’e yakarırlar, o da kızını görmek şartını öne sürer. Zeus’un yardımıyla kızını yeraltı dünyasından çıkarmak ister. Hades’in Krallığında yediği dört tane nar tanesi yüzünden Persophone yılın üç ayını yeraltı dünyasında, dokuz ayını ise dünyada geçirmeye mahkûm edilmiştir. Kızını görmenin coşkusuyla Demeter, toprağı çiçekler ve yapraklarla kaplar. Böylece ilkbahar olur. Kızının yeraltı dünyasında geçirdiği üç ayda ise kış olur.

Yunan mitolojisinde baharın başlangıcı olarak Demeter anılır. Ancak Persephone, kibirli olmayışı nedeniyle Hades’e, yavaş yavaş aşık olmaya başlamıştı.

KISAYOLLAR:

Sergideki eserleri görüntülemek için tıklayınız.

Sanatçı özel sayfasına gitmek için tıklayınız.

Hüseyin Feyzullah 1990 yılında Taşkent‘ de doğdu. 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’ ne girdi. 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümüde yüksek lisans eğitimi gören sanatçı halen Firdevsi Feyzullah Atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

1990 – Born in Tashkent
2009 – Attended Hacettepe University Faculty of Fine Arts Department of Graphic Design
2013 – Graduated from Hacettepe University Faculty of Fine Arts Department of Graphic Design
Continues his works in Firdevsi Feyzullah Atelier

Geçmişten Günümüze Natürmortlar:

İnsanın, varolduğu günden başlayarak; doğaya karşı olan ilgisi, biçim ve amaç bağlantısı keşfederek gelişmesini ve ilerlemesini sağlamıştır. İlk sanat ürünleri olarak tanımladığımız mağara duvarlarına yapılan resimler, o dönem insanın doğaya karşı olan büyü ve bereket ayinlerinin sonucudur. İçinde yaşanılan ortamın subduğu olanakları akıl ve becerisiyle birleştiren insanoğlu, ilkçağlardan günümüze kadar uzanan geniş zaman dilimi içerisinde doğaya yönelen sanat beğenisinin bir göstergesi olan sanat yapıtlarını ortaya çıkarmıştır. Geçmişten bu yana değişmeden belli bir sistem içerisinde varolan meyveler, çiçekler kısacası ‘’Doğanın Nesneleri’’ olarak tanıyabileceğimiz konular sanatçılara ilham kaynağı olmuştur. Doğanın özündeki bozulmayan ve değişmeyen düzene karşı aradığım gerçekleri belli bir süre sonra atölyeme taşıdım. Meyve, çiçek v.b. gibi hareketsiz doğa parçaları XVII Yüzyıl Rönesans Hollanda’sından başlayarak günümüze kadar gelmiş çeşitli bölge ve dönemlerde sanatçılara esin kaynağı olmuş ve ‘’Natürmort’’ başlığı altında değerlendirilmiştir. Benim resimleri ise genellikle doğanın ürünü olan meyveleri, insan aklının ve becerisinin ürünleri olan objeleri birleştirmem ile oluşmaktadır.

Aşağıdaki görsellere tıklayarak büyütebilirsiniz. Eser hakkında detaylı bilgi almak için, görselin altında yer alan eser kodunu (örn:sy1810-13) belirterek bizimle e-posta (galerisoyut@gmail.com), telefon (0312 438 86 70), whatsapp (0532 550 99 94) veya aşağıdaki formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz. Click on the thumbnails below to enlarge it. You can contact us by e-mail, phone or using the form below.

    .

    ESERLER - ARTWORKS

    Aşağıdaki görsellere tıklayarak büyütebilirsiniz. Eser hakkında detaylı bilgi almak için, görselin altında yer alan eser kodunu (örn:sy1810-13) belirterek bizimle e-posta (galerisoyut@gmail.com), telefon (0312 438 86 70), whatsapp (0532 550 99 94) veya satın al sekmesindeki formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz. Click on the thumbnails below to enlarge it. You can contact us by e-mail, phone or using the form on the Buy tab.

    hf1310-01 hf1310-02 hf1310-03 hf1310-04 hf1310-05 hf1310-06 hf1310-07 hf1310-08 hf1310-09