Hasan Mirza

« Elik | Ibex »

Resim Sergisi - Painting Exhibition

 5 – 24 Ocak 2018     C Salonu

Galeri Soyut, 5 – 24 Ocak 2018 tarihleri arasında Hasan Mirza’nın 14. kişisel resim sergisi “Elik” i sanatseverlerle ile buluşturuyor. Hasan Mirza’nın “Elik” adlı sergisi 24 Ocak’a kadar Galeri Soyut C salonunda görülebilir.

Gallery Soyut brings together Hasan Mirza’s 14th solo exhibition named “Ibex”, the dates between January 5th and January 24th with art lovers. Hasan Mirza’s exhibition called “Ibex” can be seen at in Gallery Soyut Hall C until 24th January.

KISAYOLLAR:

Sergideki eserleri görüntülemek için tıklayınız.

Sergiyi 3 boyutlu gezmek için tıklayınız.

Hasan Mirza 1967 yılında Manyas’ta Doğdu. 1991 yılında; Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Resim Bölümü, Resim Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu. Halen çalışmalarını Bursa’daki özel atölyesinde sürdürmektedir.

Kişisel Sergiler:
2018 – ‘’Elik’’ Galeri Soyut / C Salonu – Ankara.
2017 – Sanko Sanat Galerisi – Gaziantep.
2016 – Galeri Kambur Arnavutköy – İstanbul.
2014 – Devlet Güzel Sanatlar Galerisi – Bursa.
2009 – Galeri Artist Çukurcuma – İstanbul.
2008 – Konak Belediyesi Sanat Galerisi – İzmir.
2007 – Taksim Sanat Galerisi – İstanbul.
2005 – Devlet Güzel Sanatlar Galerisi – Bursa.
1996 – Cemal Nadir Güler Sanat Galerisi – Bursa..
1995 – Belediye Sanat Galerisi – Balıkesir.
1993 – Şefik Bursalı Sanat Galerisi – Bursa
1992 – Devlet Güzel Sanatlar Galerisi – Balıkesir
1991 – Yapı Kredi Bankası Setbaşı Sanat Galerisi – Bursa.
1991 – Anadolu Evi  – Bursa.

En eski Türk topluluklarında ata kültürünün de etkisiyle geliştirilen inançlardan dolayı vahşi hayvanlar, öncelikle yırtıcı kuşlar, ilahi birer haberci şekline bürünmüştü. Bu kuşların şamanlara yardımcı olduklarına inanılırdı. Bu hayvanlardan biri de egemenliğin ve kağanlığın sembolü olan dağ keçisidir (elik).

Because of the beliefs developed by the influence of ancestral cultures in the oldest Turkish communities, wild animals, primarily raptor birds, were divine messengers. These birds were believed to be helping shamans. The mountain goat (elic) is one of these animals which is the symbol of sovereignty and khanate.

Türk mitolojisinde ve kültüründe önemli bir yeri olan “Elik”: Yüceliği, erişilmez yerlere erişebilirliği, bağımsızlığı, özgürlüğü, kararlılığı, asaleti ve cesareti sembolize eder ve aynı zamanda Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcisi olduğuna inanılan kağanı simgelerdi. Bu nedenle Türk milletinin var olduğu, ulaştığı her yerde dağ keçisi izine rastlamak mümkündür.

“Elik” has an important place in Turkish mythology and culture, symbolizes the glory, accessibility to inaccessible places, independence, freedom, decency, dignity and courage, and at the same time it symbolizes the Khan who was believed to be God’s representative on earth. For this reason, it is possible to find a track of a mountain goat where Turkish nation exists.

Karaçay-Malkar yazılı edebiyatının kurucusu Kazım MEÇİYEV, sonunda halkı ile yaralı dağ keçisi arasındaki benzerliğe dikkat çektiği, sosyal içerikli şiirlerinin içinde en meşhur olanı “Caralı Cugur” (Yaralı Keçi)  adlı eserini yazarken belki de genlerinde taşıdığı bu kültürün etkisi ile hikâyesinin kahramanını seçmiştir. Bilemeyiz! Fakat ben şuna sonuna kadar inanıyorum: Bilerek ya da bilmeyerek herkes köklerinden mutlaka beslenir ve ben de öyle yapıyorum. Ama bu beslenme eylemini bitkiler gibi değil, bir sanatçı duyarlılığında yapma çabasındayım!

Kazım MEÇİYEV, the founder of Karachay-Malkar written literature, chose the hero of his story with the effect of this cult, which he carried in his genes, perhaps the most famous of his social poems, “Caralı Cugur” (Wounded Goat), in which he caught attention to the similarity between his public and the wounded mountain goat. We do not know! But I believe until the end: Everyone, whether knowingly or not, is absolutely nourished from their roots and I do it. But I do not do this nutrition act like plants, but in an artist sensitivity!

Yaşadığımız kültür ve estetik değerlerin köklerinin, henüz büyük göçü yaşamamış Uygur Türkleri ve hatta ta erken dönem Çin sanatına bile ulaştığı inancındayım. Bugün yaptığım resimlerin konularının “saflık, özgürlük”  ya da düşünmediğim birçok terimle içerik tanımlamaları yapılabilir fakat ben resimlerimi tamamıyla çocukluğumda dinlediğim masalların duygusunu kovalamak için yapmaya çalıştım! Yani “yüreğimin izinden gittim.” diyebilirim.

I believe that the roots of the culture and aesthetic values we live in have reached the Uighur Turks who have not experienced great immigration yet and even the early Chinese arts. The content of the pictures I make today can be defined in terms of “purity, freedom” or many terms that I have not thought about but I have tried to paint my pictures the chase the senses of the stories that I listened in my childhood! I can say, “I followed the footsteps of my heart.”

“Alageyik efsanesi” ya da Kürt edebiyatının meşhur “Siyabend-u Xece”si, Anadolu’da doğup büyümüş olan herkesin aşinası olduğu hikâyelerdir mutlaka.

The “Legend of the Red Deer” or the famous “Siyabend-u Xece” of Kurdish literature stories that are familiar to everyone born and raised in Anatolia.

 “Manas Destanı”, “Ergenekon Destanı” gibi yazılı ve sözlü edebiyatımızda çok fazla yer alan “DAĞ” kültü genlerimize işlemiştir diye düşünüyorum. Hatta hayatımın evrelerini tek bir imgeyle özetlemek istesem “DAĞ” kelimesini seçerim.

I think that “MOUNTAIN” cult, which is mentioned in our written and oral literature like “The Manas Epic” and “The Epic of Ergenekon”, are in our genes. Even if I want to summarize the phases of my life with a single image, I choose the term “MOUNTAIN”.

Hasan MİRZA

Aşağıdaki görsellere tıklayarak büyütebilirsiniz. Eser hakkında detaylı bilgi almak için, görselin altında yer alan eser kodunu (örn:sy1810-13) belirterek bizimle e-posta (galerisoyut@gmail.com), telefon (0312 438 86 70), whatsapp (0532 550 99 94) veya aşağıdaki formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz. Click on the thumbnails below to enlarge it. You can contact us by e-mail, phone or using the form below.

    .

    ESERLER - ARTWORKS

    Aşağıdaki görsellere tıklayarak büyütebilirsiniz. Eser hakkında detaylı bilgi almak için, görselin altında yer alan eser kodunu (örn:sy1810-13) belirterek bizimle e-posta (galerisoyut@gmail.com), telefon (0312 438 86 70), whatsapp (0532 550 99 94) veya satın al sekmesindeki formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz. Click on the thumbnails below to enlarge it. You can contact us by e-mail, phone or using the form on the Buy tab.

    hm1801-01 hm1801-03 hm1801-04 hm1801-05 hm1801-07 hm1801-08 hm1801-09 hm1801-10 hm1801-11 hm1801-12 hm1801-13 hm1801-14 hm1801-15 hm1801-16 hm1801-17 hm1801-18 hm1801-19 hm1801-20 hm1801-21 hm1801-22 hm1801-23