Engin Korkmaz

« Önermeler »

Resim Sergisi - Painting Exhibition

 9 – 28 Ocak 2015      A Salonu

Engin Korkmaz’ın “Önermeler” isimli kişisel resim sergisi 9 – 28 Ocak 2015 tarihleri arasında Galeri Soyut A Salonunda sanatseverler ile buluşuyor.

KISAYOLLAR:

Sergideki eserleri görüntülemek için tıklayınız.

Sergi kataloğunu incelemek için tıklayınız.

Sanatçı özel sayfasına gitmek için tıklayınız.

1972 yılında Erzurum / İspir’de doğan Engin KORKMAZ, 1992 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü’nü, 1997 yılında Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans Programını tamamladı. 1996 yılından itibaren Öğretim Görevlisi olarak, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü’nde Temel Tasarım, Grak Tasarım ve Yazı derslerini yürüten Sanatçı, aynı zamanda atölyesinde resim çalışmalarını sürdürmektedir.
Sanatçı 8 kişisel sergi açmış, 15 uluslararası, 45 ulusal sergide çalışmaları ile yer almıştır. Engin Korkmaz’ın eserleri bir çok resmi ve özel koleksiyonlarda bulunmaktadır.
Ödüller:
2013 – Uludağ Ünv. Bilim Sanat Büyük Ödülü
2011 – Yakın Doğu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Uluslararası “Rauf Denktaş” Konulu Ekslibris Yarışması – Mansiyon

Engin Korkmaz was born in Erzurum in 1972; received his BA in Art Education from Uludag University, School of Education in 1992; then received his MA degree in Art Education from Uludag University in 1997. He started working as Instructor at Uludag University, Art Education Department in 1996 and has been working since at the same department. He teaches Design Fundamentals, Graphic Design, and Calligraphy classes. He also has been
painting in his art studio.
Engin, has participated in 15 international; 45 national group art exhibitions and has 8 solo exhibits. His works are currently in many institutional and private collections.
Awards:
2013 – Uludag University, Art and Science Grand Award
2011 – Mention, in Near Eastern University, School of Fine Arts and Design, “Rauf Denktas “ themed Ex-Libris Competition.

Bilindiği gibi hayatta gerek soyut gerekse somut her şey karşıtı ile vardır. Karşıtların mükemmel bir uyum içinde olduğu kainat ise döngüsel bir tekrarla devam etmektedir. Doğada var olan karşıtları karşısına alan her insan hayatını aklı ve duyguları ile düzenlemek zorunda kalır. Aslında mükemmel bir düzenin var olduğu bir çevrede yaşayabilmek için yada varlığını devam ettirebilmek için yeni bir düzen gereksinimidir bu… Engin KORKMAZ’ın resimlerinin içeriğinin temelinde aralarındaki yapısal zıtlığın tavan yaptığı figüratif ve figüratif olmayan öğeler yer almaktadırlar. İlk bakışta dikkat çeken iki zıt nitelikteki görsel öğe gurubunun hangisinin ön plan yada geri planda olduğunu anlamak sanatçının eserlerinde insan hayatına öykünerek kullandığını düşündüğüm “denge ilkesi” nedeniyle oldukça zordur. Figüratif ve figüratif olmayan öğelerin birbirine eşit hiyerarşik yapısı ile yakalanan denge resimlerin içeriğinde var olan zengin renk ve biçim çeşitliliğini düzenleyen kurgusal anlayışın temelini yada yapı taşını oluşturmaktadır. Duyguların esnek ve özgür niteliği ile biçimlenen oldukça hareketli organik biçimler alt biçim gruplarını, alt biçim grupları ise bir yada birden fazla biçim temel biçim yapılarını oluşturmaktadır. Oldukça disiplinli çizgisel yaklaşımın ön plana çıktığı stilize biçim tekrarlarından oluşan kurgusal yapıda akıl temelli bir düzenleme anlayışı ön plana çıkmaktadır. Geometrik yapıdaki biçim tekrarlarından oluşan örüntü içinde yer alan simgeleşmiş figüratif detaylar bazen resmin ilgi merkezini oluşturmakla birlikte her zaman resmin biçimsel düzenleme anlayışına kavramsal özellik eklemekte ve resimle gerçek hayat arasında sağlam bir köprü görevini üstlenmektedirler.

Sanatçı eserlerinde, oldukça karmaşık insan hayatını düzenleme formülünün içeriğinde her zaman var olan “akıl” ve “duygu” temelli iki yaklaşımı kendine özgü bir anlayışla kullanarak çağdaş bir anlatım dili oluşturmuştur. Engin KORKMAZ, hayatın devamlılığının temeli olan zıtlık ile “kaosun” yerine oldukça dengeli olmakla birlikte öz kültürümüze yabancı olmayan bir uyumlu bütün oluşturmuştur.

Prof. Dr. Ahmet Şinasi İŞLER
Uludağ Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

Aşağıdaki görsellere tıklayarak büyütebilirsiniz. Eser hakkında detaylı bilgi almak için, görselin altında yer alan eser kodunu (örn:sy1810-13) belirterek bizimle e-posta (galerisoyut@gmail.com), telefon (0312 438 86 70), whatsapp (0532 550 99 94) veya aşağıdaki formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz. Click on the thumbnails below to enlarge it. You can contact us by e-mail, phone or using the form below.

    .

    ESERLER - ARTWORKS

    Aşağıdaki görsellere tıklayarak büyütebilirsiniz. Eser hakkında detaylı bilgi almak için, görselin altında yer alan eser kodunu (örn:sy1810-13) belirterek bizimle e-posta (galerisoyut@gmail.com), telefon (0312 438 86 70), whatsapp (0532 550 99 94) veya satın al sekmesindeki formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz. Click on the thumbnails below to enlarge it. You can contact us by e-mail, phone or using the form on the Buy tab.

    ek1501-01 ek1501-02 ek1501-03 ek1501-04 ek1501-05 ek1501-06 ek1501-07 ek1501-08 ek1501-09 ek1501-10 ek1501-11 ek1501-12 ek1501-13 ek1501-14 ek1501-15 ek1501-16 ek1501-17 ek1501-18 ek1501-19 ek1501-20 ek1501-21 ek1501-22 ek1501-23 ek1501-24 ek1501-25 ek1501-26 ek1501-27 ek1501-28 ek1501-29 ek1501-30