Ayşenur Köksal

« Sanki Kendinden Değilmiş Gibi | As If It Is Not Theyself »

Resim Sergisi - Painting Exhibition

 5 – 24 Ocak 2018     B Salonu

Galeri Soyut, 5 – 24 Ocak 2018 tarihleri arasında Ayşenur Köksal’ın 4. kişisel resim sergisi “Sanki Kendinden Değilmiş Gibi” yi sanatseverlerle ile buluşturuyor. Ayşenur Köksal’ın “Sanki Kendinden Değilmiş Gibi” adlı sergisi 24 Ocak’a kadar Galeri Soyut B salonunda görülebilir.

Gallery Soyut brings together Ayşenur Köksal’s 4th solo exhibition named “As If It Is Not Theyself”, the dates between January 5th and January 24th with art lovers. Ayşenur Köksal’s exhibition called “As If It Is Not Theyself” can be seen at in Gallery Soyut Hall B until 24th January.

KISAYOLLAR:

Sergideki eserleri görüntülemek için tıklayınız.

Sergiyi 3 boyutlu gezmek için tıklayınız.

Ayşenur Köksal 1963’de İstanbul’da doğdu. 2001 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim Bölümü’nden mezun oldu.

Kişisel Sergiler:

2018 ‘’Sanki Kendinden Değilmiş Gibi‘’ Galeri Soyut / B Salonu, Ankara.
2016 “Arka Planda Kalanlar” Akademililer Sanat Merkezi, İstanbul.
2010 “Kent Soruları” Bindallı Sanat Evi, İstanbul.
2009 “Kent, Kültür, Dönüşüm” Bindallı Sanat Evi, İstanbul.

Karma Sergiler:
2016  “Yüzeydekiler” Akademililer Sanat Merkezi, İstanbul.
2016  “İroniyi Gördün mü?” Akademililer Sanat Merkezi, İstanbul.
2016  “Hamle” Nişart Galleri, İstanbul.
2016  “Görünümler” Akademililer Sanat Merkezi, İstanbul.
2015  “Kağıt İşler 2” Akademililer Sanat Merkezi, İstanbul.
2015  “İçeridekiler” Akademililer Sanat Merkezi, İstanbul.
2015  “Doğa Seni Çağırıyor” WWF Türkiye Yardım Sergisi – Zorlu Performans Sanatları Merkezi, İstanbul.
2015  “25. İstanbul Sanat Fuarı” Koridor Sanat, İstanbul.
2014  “Kağıt İşler 1” Akademililer Sanat Merkezi, İstanbul.
2014  “Ekim 1” Akademililer Sanat Merkezi, İstanbul.
2013  “İnsanlık Halleri” Akademililer Sanat Merkezi, İstanbul.
2009  “68’liler Büyük Sergisi” UPSD, Ankara.
2004  “Karşı Duruş” Akademililer Sanat Merkezi, İstanbul.

She was Born in 1963  in İstanbul. 2011 Graduated from Mimar Sinan Fine Arts University / Art Department.

Personal Exhibitions:
2018 ‘’As If It Is Not Thyself‘’ Gallery Soyut / Hall B, Ankara.
2016 “Those Confined To The Background” Akademililer Art Gallery, Istanbul.
2010 “City Questions” Bindallı House of Arts, Istanbul.
2009 “City, Culture, Transformation” Bindallı House of Arts, Istanbul.

Group Exhibitions:
2016  “The Ones On Surface” Akademililer Art Gallery, Istanbul.
2016  “The Move” Nişart Gallery, Istanbul.
2016  “Have You Seen The Irony?” Akademililer Art Gallery, Istanbul.
2016  “Apperences” Akademililer Art Gallery, Istanbul.
2015  “The Insiders” Akademililer Art Gallery, Istanbul.
2015  “Paper Works 2” Akademililer Art Gallery, Istanbul.
2015  “Nature Calls You” WWF Aid Exhibition Turkey – Zorlu Performans Arts Center, Istanbul .
2015  “25. Istanbul Art exhibition” Koridor Sanat, Istanbul.
2014  “Paper Works 1” Akademililer Art Gallery, Istanbul.
2014  “October 1” Akademililer Art Gallery, Istanbul.
2013  “Human States” Akademililer Art Gallery, Istanbul.
2009  “68ers Big Exhibition” UPSD, Ankara.
2004  “Stance Against” Akademililer Art Gallery, Istanbul.

‘’Sanki kendinden değilmiş gibi…’’

Resim tam olarak yine ancak resimle anlatılabilecek ayrı ve özgün bir dildir. Üretilen onca resmin, ne ölçüde resim dilinin kendinde varoloşunu hakkettiğinin turnusol kağıdı ise zamandır, şüphesiz.

Ayşenur Köksal’ın resimlerine baktığınızda resim dilini içselleştirdiğini; resim diliyle düşünen, hayal kuran hatta rüya gören biriyle karşı karşıya olduğunuzu; zamanın onun lehine işlediğini, geçici heveslerin ve moda akımlarının ötelerinde olduğunu duyumsuyorsunuz.

Ayşenur Köksal’da varlıkların biçimi ve düzeni dekoratif öğeler değildir. O doğayı, insanı ve eşyayı kopyalayan bir ayna rolü biçmez resimlerine. Onun bütün bu şeylerde olgunun içine sızan, sonda yapan bir yorum ve imge duyarlılığı vardır.

Bu nedenle Ayşenur Köksal’ın figürlerinde bedensel çıplaklık hissini hiç duyumsamazsınız. Figür tualde ruhun arınmış (soyunmuş) halidir. İnsanın akıl vitrininden şuuraltı evrenine geçiş serüvenidir. Hem kendisidir, hem bir başkası, hem geçmiştir hem bugün, hem tekildir hem çoğul.

Ayşenur Köksal kompozisyon kurgusuyla, açık-koyu düzeniyle, arka plandaki silüetlerin leke karakteriyle, mekandan konturlarla ayrılan figürlerin yarattığı oraya ait olma duygusuyla… Kökleri resim tarihinin derinlerinden beslenen ancak bugüne ve geleceğe ait…

Bu nedenle Ayşenur köksal’ın özgün ve özel işlerini görmeye ve yaşamaya davet ediyorum insanları.

As if not from oneself…

Painting is a separate and unique language that can only be described by painting itself. Undoubtedly, the litmus paper of to what extent all those paintings created deserve existence within the language of painting itself is time.

When you look at Ayşenur Köksal’s paintings, you sense that she has internalized the language of painting, you are in the presence of someone who thinks, imagines and even dreams in the language of painting, that time is working to her advantage and that she is somewhere beyond passing fancies and fashionable movements.

In Ayşenur Köksal’s art, the shape and structure of the beings are not decorative elements. She doesn’t cast the role of a mirror that copies the nature, human beings and objects to her paintings. She has an interpretation and image sensitivity that penetrates and probes into the phenomenon in all things.

For this reason, you never sense a feeling of physical nakedness in Ayşenur Köksal’s figures. The figure is a purified (undressed) state of the soul. It is the adventure of the human being making the transition from his showcase of the mind to the universe of the subconscious. It is both himself and someone else and both the past and today as well as both single and plural.

Ayşenur Köksal, with her composition design, clear-obscure arrangement, the spot characteristics of the silhouettes in the background, the sense of belonging to where they are located created by the figures detached from space by contours, belongs to our day as well as the future even though her roots feed on the depths of art history…

For this reason, I invite people to see and experience Ayşenur Köksal’s unique and special works. – Süleyman Erdal

Aşağıdaki görsellere tıklayarak büyütebilirsiniz. Eser hakkında detaylı bilgi almak için, görselin altında yer alan eser kodunu (örn:sy1810-13) belirterek bizimle e-posta (galerisoyut@gmail.com), telefon (0312 438 86 70), whatsapp (0532 550 99 94) veya aşağıdaki formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz. Click on the thumbnails below to enlarge it. You can contact us by e-mail, phone or using the form below.

    .

    ESERLER - ARTWORKS

    Aşağıdaki görsellere tıklayarak büyütebilirsiniz. Eser hakkında detaylı bilgi almak için, görselin altında yer alan eser kodunu (örn:sy1810-13) belirterek bizimle e-posta (galerisoyut@gmail.com), telefon (0312 438 86 70), whatsapp (0532 550 99 94) veya satın al sekmesindeki formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz. Click on the thumbnails below to enlarge it. You can contact us by e-mail, phone or using the form on the Buy tab.

    ak1801-04 ak1801-05 ak1801-06 ak1801-07 ak1801-08 ak1801-09 ak1801-10 ak1801-11 ak1801-12 ak1801-13 ak1801-14 ak1801-15 ak1801-16 ak1801-19 ak1801-20 ak1801-01 ak1801-02 ak1801-03