Ayfer Keçeci

« Varlık Alanı - Realm of Existence »

Resim Sergisi - Painting Exhibition

 21 Haziran – 6 Temmuz 2019      A Salonu

Galeri Soyut, 21 Haziran – 6 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ayfer Keçeci’nin “Varlık Alanı” isimli kişisel resim sergisine ev sahipliği yapıyor.
Gallery Soyut hosts Ayfer Keçeci’s personal painting exhibition titled “Realm of Existence” between 21th June – 6th July 2019

KISAYOLLAR:

Sergideki eserleri görüntülemek için tıklayınız.

Sergiyi 3 boyutlu gezmek için tıklayınız.

Ayfer Keçeci Kastamonu’da doğdu, 2005 yılında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. 2013 yılında Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Resim Ana Sanat Dalı programında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2017 yılında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2015 yılından itibaren Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görevine ve Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı’nda Sanatta Yeterlik eğitimine devam etmektedir.
2 Kişisel serginin yanı sıra, ulusal ve uluslararası olmak üzere birçok karma sergi ve workshop etkinliklerine katılmıştır.

She was born in Kastamonu. In 2005, she graduated from Atatürk University, Faculty of Fine Arts, Department of Painting. In 2013, she started to work as a Research Assistant at the Painting Branch of the Munzur University, Faculty of Fine Arts, Department of Painting. In 2017, she completed her Master’s Degree in Painting Art Department at Atatürk University, Fine Arts Institute. . Since 2015, she has been working as a research assistant at the Painting Department of the Faculty of Fine Arts in Atatürk University.

In addition to her personal exhibitions, she has participated in many mixed exhibitions and workshops.

Sanatsal arzunun iç dünyadaki deneyimlere dikkat çekmesinin önem kazandığı bu süreçte, boya maddesinin yoğun ve hareketli kullanılması söz konusudur. Duyguların yüzeye bu ritimlerle taşınması, boya ve renk etkileşiminin ifadesinin bir ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Keskin geometrik formların titreşimi ile birliktelik ve karşıtlık ekseninde var olmayı gerektiren bu eserler, iç dünyanın bir dışavurumunu oluşturur. Bu anlamda ruhsal süreci kapsaması bakımından da önem kazanmaktadır. Anlık düşüncelerle ortaya çıkan bu eserlerde biçimler, yüzeyde oluştan lekelerle bütüncül bir kompozisyon anlayışını göstermektedir. Sınırları bulunmayan, önceden tasarlanmayan ve tek ve bütüncül bir anlayışın ürününe işaret etmektedir. Bilinçaltının özgür kılındığı bu resim yapma süreci yoğun renk alanlarının oluşmasının yanı sıra insancıl değerleri de vurgulamaktadır.

In this process, where the desire of the artist to draw attention to the experiences in the inner world, is in question dense and active use of dyestuff. The conveyance of emotions to the surface by these rhythms come across as a product of the expression of the interaction of paint and color. These works, which require the existence of an axis of unity and contrast with the vibration of sharp geometric forms, constitute an expression of the inner world. In this sense, it also gains importance in terms of covering the spiritual process. In these works which emerged with instant thoughts, the forms show a holistic understanding of composition with spots on the surface. It points to the product of a single and holistic approach that has no boundaries, not previously designed. The process of making this subconscious of the subconscious, as well as the formation

Aşağıdaki görsellere tıklayarak büyütebilirsiniz. Eser hakkında detaylı bilgi almak için, görselin altında yer alan eser kodunu (örn:sy1810-13) belirterek bizimle e-posta (galerisoyut@gmail.com), telefon (0312 438 86 70), whatsapp (0532 550 99 94) veya aşağıdaki formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz. Click on the thumbnails below to enlarge it. You can contact us by e-mail, phone or using the form below.

  .

  ESERLER - ARTWORKS

  Aşağıdaki görsellere tıklayarak büyütebilirsiniz. Eser hakkında detaylı bilgi almak için, görselin altında yer alan eser kodunu (örn:sy1810-13) belirterek bizimle e-posta (galerisoyut@gmail.com), telefon (0312 438 86 70), whatsapp (0532 550 99 94) veya satın al sekmesindeki formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz. Click on the thumbnails below to enlarge it. You can contact us by e-mail, phone or using the form on the Buy tab.

  3D SERGİ TURU - 3D VIRTUAL TOUR

  Bu sergiyi sanki galeri mekanında gezermiş gibi bilgisayarınızdan, tabletinizden veya akıllı telefonunuzdan sanal olarak gezebilirsiniz. Galeri içinde yürüyebilir, eserleri yakından inceleyebilirsiniz. 3D Sanal tur hakkında sormak istedikleriniz için e-posta veya telefon ( 0 312 438 86 70 ) ile iletişime geçebilirsiniz.  You can visit this exhibition from your computer, tablet or smartphone as if you’re traveling through the gallery. You can walk inside the gallery and look the works closely. if you want to ask about the 3D tour you can contact us by e-mail or telephone.

  ak1906-01 ak1906-02 ak1906-03 ak1906-04 ak1906-05 ak1906-06 ak1906-07 ak1906-08 ak1906-09 ak1906-10 ak1906-11 ak1906-12 ak1906-13 ak1906-14 ak1906-15 ak1906-16 ak1906-17 ak1906-18 ak1906-19 ak1906-20 ak1906-21 ak1906-22 ak1906-23 ak1906-24 ak1906-25 ak1906-26 ak1906-27 ak1906-28 ak1906-29 ak1906-30 ak1906-31 ak1906-32 ak1906-33 ak1906-34 ak1906-35 ak1906-36