Hasan Mirza

Sergi İzle / Exhibitions
Hasan Mirza

Hasan Mirza 1967 yılında Manyas’ta Doğdu. 1991 yılında; Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Resim Bölümü, Resim Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu. Halen çalışmalarını Bursa’daki özel atölyesinde sürdürmektedir.

En eski Türk topluluklarında ata kültürünün de etkisiyle geliştirilen inançlardan dolayı vahşi hayvanlar, öncelikle yırtıcı kuşlar, ilahi birer haberci şekline bürünmüştü. Bu kuşların şamanlara yardımcı olduklarına inanılırdı. Bu hayvanlardan biri de egemenliğin ve kağanlığın sembolü olan dağ keçisidir (elik).

Türk mitolojisinde ve kültüründe önemli bir yeri olan “Elik”: Yüceliği, erişilmez yerlere erişebilirliği, bağımsızlığı, özgürlüğü, kararlılığı, asaleti ve cesareti sembolize eder ve aynı zamanda Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcisi olduğuna inanılan kağanı simgelerdi. Bu nedenle Türk milletinin var olduğu, ulaştığı her yerde dağ keçisi izine rastlamak mümkündür.

Karaçay-Malkar yazılı edebiyatının kurucusu Kazım MEÇİYEV, sonunda halkı ile yaralı dağ keçisi arasındaki benzerliğe dikkat çektiği, sosyal içerikli şiirlerinin içinde en meşhur olanı “Caralı Cugur” (Yaralı Keçi)  adlı eserini yazarken belki de genlerinde taşıdığı bu kültürün etkisi ile hikâyesinin kahramanını seçmiştir. Bilemeyiz! Fakat ben şuna sonuna kadar inanıyorum: Bilerek ya da bilmeyerek herkes köklerinden mutlaka beslenir ve ben de öyle yapıyorum. Ama bu beslenme eylemini bitkiler gibi değil, bir sanatçı duyarlılığında yapma çabasındayım!

Yaşadığımız kültür ve estetik değerlerin köklerinin, henüz büyük göçü yaşamamış Uygur Türkleri ve hatta ta erken dönem Çin sanatına bile ulaştığı inancındayım. Bugün yaptığım resimlerin konularının “saflık, özgürlük”  ya da düşünmediğim birçok terimle içerik tanımlamaları yapılabilir fakat ben resimlerimi tamamıyla çocukluğumda dinlediğim masalların duygusunu kovalamak için yapmaya çalıştım! Yani “yüreğimin izinden gittim.” diyebilirim.

“Alageyik efsanesi” ya da Kürt edebiyatının meşhur “Siyabend-u Xece”si, Anadolu’da doğup büyümüş olan herkesin aşinası olduğu hikâyelerdir mutlaka.

 “Manas Destanı”, “Ergenekon Destanı” gibi yazılı ve sözlü edebiyatımızda çok fazla yer alan “DAĞ” kültü genlerimize işlemiştir diye düşünüyorum. Hatta hayatımın evrelerini tek bir imgeyle özetlemek istesem “DAĞ” kelimesini seçerim.

Aşağıdaki görsellere tıklayarak büyütebilirsiniz. Eser hakkında detaylı bilgi almak için, görselin altında yer alan eser kodunu (örn:sy1810-13) belirterek bizimle e-posta (galerisoyut@gmail.com), telefon (0312 438 86 70), whatsapp (0532 550 99 94) veya aşağıdaki formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz. Click on the thumbnails below to enlarge it. You can contact us by e-mail, phone or using the form below.

    .

    SEÇKİLER / SELECTIONS

    ESERLER - ARTWORKS

    Aşağıdaki görsellere tıklayarak büyütebilirsiniz. Eser hakkında detaylı bilgi almak için, görselin altında yer alan eser kodunu (örn:sy1810-13) belirterek bizimle e-posta (galerisoyut@gmail.com), telefon (0312 438 86 70), whatsapp (0532 550 99 94) veya satın al sekmesindeki formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz. Click on the thumbnails below to enlarge it. You can contact us by e-mail, phone or using the form on the Buy tab.