Ali Özhan GÜNEŞ

« Aldanış - Deception »

Resim Sergisi - Painting Exhibition

 3 – 22 Ocak 2014      B Salonu

Figüratif ve gerçekçi çıplaklarındaki incelikli renk üslubuyla bilinen genç sanatçı Ali Özhan Güneş’in beşinci solo sergisi 3-22 Ocak 2014 tarihleri arasında görülebilir.

KISAYOLLAR:

Sergideki eserleri görüntülemek için tıklayınız.

Sanatçı özel sayfasına gitmek için tıklayınız.

Ali Özhan Güneş 1982 yılında Gaziantep’te doğdu.
2007 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü bitirdi.
2011 yılında Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümünde Yüksek Lisans yaptı.
Halen Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümünde Sanatta Yeterlilik eğitiminde tez aşamasında devam etmektedir.

 

Ali Özhan Güneş was born in 1982 in Gaziantep.
In 2007, he completed the Department of Painting and Business Teaching at Cumhuriyet University Faculty of Education.
In 2011, he completed his master’s degree in Painting Department of Mersin University Fine Arts Institute.
He is currently continuing his thesis on Art Proficiency in Art Department of Anadolu University Fine Arts Institute.

…Oysa hepsi böyle bir görüntüden ibaretti. Tek olan bir an, büyük sıçramalara yol açan bir aldanıştan ibaret. Gerçek gibi görünen ancak gerçekle bağı kopuk bir gerçek dışılık. Bir kez başlayan ve geriye yaşattığı minör parçaların yarattığı kanma, aldanma anıydı, tüm gerçeği yalanlayan. Yalan saklıdır, görünmezliğe aldanırız. Sadece görebildiğimize inanır, kaydederiz ancak inandığımız yalnızca basit bir aldatmacayı gerçeğimiz kabul etmemizdir. – Ali Özhan Güneş

Galeri Soyut, figüratif ve gerçekçi çıplaklarındaki incelikli renk üslubuyla bilinen genç sanatçı Ali Özhan Güneş’in beşinci solo sergisini 3-22 Ocak 2014 tarihleri arasında B Salonu’nda izleyicisine sunuyor.

Basılı yayın ve görsel medyadan, gündelik hayattaki karelerden, stüdyoda kurgulanan fotoğraflardan oluşan doküman arşivi ve devamlı not alınan proje defteri Ali Özhan’ın üretim sürecinin bir parçasıdır. Beden, gündelik yaşam, gözetim toplumu gibi konular çerçevesinde gezinen eserleri, ‘’Aldanış’’ sergisinde bir başka mecrada var oluyor. “’Bir imgenin temsili ötesinde içsel bir duygunun görüntüsünü aradım” sözlerinden sezilen, sanatçının öznesi ve mahremiyeti üzerinden diğer bir öznenin duyusal imgesi ile olan benzerliğini sorgular niteliktedir.

Hiç’in içine bırakılma der Heidegger varoluşun tanımını yaparken. Hiç köklü biçimde açığa çıkmaksızın bireyin kendi olma özgürlüğü yoktur. İnsan ancak korku, kaygı ve kayıplarıyla hiç’i anlar. Naif kişiliklerin daha kolay karşılaştıkları, fırlatılıp atılmışlığı duyumsattıran, yaşamın aldanıştan ibaret olduğuna dair kırılma noktalarımız vardır. Kayıplar, beklentiler, hüzün duyguları…

Teşhirin tehditkâr çıplaklığını sorguladığı dizilerinden sonra imgenin çıplaklığı Ali Özhan için anlamını yitirir. İmge kayıptır ve ardındaki duygular sorunsal hale gelmiştir. Resimlerinde yokluğu dengeleyici unsur olarak kayıp nesneyi yüceltmeyi seçer; aldanışı, imgenin ardındaki yoğun duygulanımı yücelterek telafi yoluna gider. İmgenin etrafındaki depresif boşluğa hiper-gösterge dokur. Bu artık yücelterek yok ettiği aldanışın alegorisidir. Sonuçta Ali Özhan’ın yeni dizisi, yaşam ve hiç’in sınırındaki aldanışla baş edebilmek için onu kutsar ve içine alır.

Atiye Güner

Aşağıdaki görsellere tıklayarak büyütebilirsiniz. Eser hakkında detaylı bilgi almak için, görselin altında yer alan eser kodunu (örn:sy1810-13) belirterek bizimle e-posta (galerisoyut@gmail.com), telefon (0312 438 86 70), whatsapp (0532 550 99 94) veya aşağıdaki formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz. Click on the thumbnails below to enlarge it. You can contact us by e-mail, phone or using the form below.

    .

    ESERLER - ARTWORKS

    Aşağıdaki görsellere tıklayarak büyütebilirsiniz. Eser hakkında detaylı bilgi almak için, görselin altında yer alan eser kodunu (örn:sy1810-13) belirterek bizimle e-posta (galerisoyut@gmail.com), telefon (0312 438 86 70), whatsapp (0532 550 99 94) veya satın al sekmesindeki formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz. Click on the thumbnails below to enlarge it. You can contact us by e-mail, phone or using the form on the Buy tab.

    aog1301-01 aog1301-02 aog1301-03 aog1301-04 aog1301-05 aog1301-06 aog1301-07 aog1301-08 aog1301-09 aog1301-10 aog1301-11 aog1301-12 aog1301-13